Conferentie – Schoolontwikkeling: Als het erop aankomt

Door Right Amount of Weird

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Johan Cruijff

In de afgelopen acht jaar van project Leren verbeteren hebben we steeds scherper in beeld gekregen wat er op school nodig is als de kwaliteit van een school verbeterd moet worden: Wat vraagt het van het leiderschap? Hoe richt je de kwaliteitszorg in? Wat betekent het voor HRM? Deze kennis willen we graag met u delen tijdens de conferentie ‘Schoolontwikkeling: Als het erop aankomt’ op vrijdag 10 juni a.s. in het PEC Zwolle stadion.

Schoolontwikkeling stopt niet als de kwaliteit (weer) op orde is. Juist dan is het goed om door te gaan en ook Stap 2 te zetten. Stap 2 is het nieuwe programma van de VO-raad, gericht op het realiseren van een professionele schoolorganisatie. Tijdens de conferentie verzorgen Leren verbeteren en Stap 2 samen met scholen diverse workshops voor u, waarin de centrale vraag is: Wat doe je als het er op aankomt?

De workshops gaan over leiderschap, visie en beleid, cultuur, HRM, opbrengstgericht werken, collegiale visitatie en natuurlijk over het primaire proces in de klas. Voorafgaand aan de workshops wordt u geprikkeld door de stellingen van Jelmer Evers, docent geschiedenis, schrijver en innovator en bekend van de publicaties rond Flipping the classroom en ‘Het alternatief’. Jelmer neemt ons mee naar de rol van de docent wanneer het er op aankomt.

Tijdens de lunch gaan we dieper in op de verschillende thema’s en leren we van elkaars kennis en ervaring. De bijeenkomst sluiten we af met een rondleiding door het PEC Stadion. Na afloop ontvangt u als cadeau de publicatie ‘Schoolontwikkeling: als het erop aankomt’.

Programma

09.30 uur – 10.00 uur
10.00 uur – 10.45 uur
10.45 uur – 11.00 uur
11.00 uur – 12.00 uur
12.00 uur – 13.00 uur
13.00 uur – 14.00 uur
14.00 uur – 14.30 uur
14.30 uur – 15.30 uur
Inloop met koffie & thee
Plenaire opening door Jelmer Evers
Korte pauze/ wissel
Workshopronde 1
Werklunch
Workshopronde 2
Rondleiding PEC Zwolle
Afsluitend High tea

Datum & locatie

Wanneer: Vrijdag 10 juni 2016
Waar: IJsseldelta Center Zwolle
Voor wie: Bestuurders, schoolleiders en teamleiders voortgezet onderwijs
Kosten: Er zijn geen kosten aan de conferentie verbonden. Annulering tot 1 week voor de bijeenkomst is kosteloos, hierna brengen we een bedrag van 50 euro in rekening dat ten gunste komt aan de jubileumactie van de VO-raad: het bouwen van vier rampbestendige schoolgebouwen in Haïti.
Aanmelden: Via onderstaand formulier

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.