Podcasts

Gesprekken over onderwijskwaliteit in het VO

In de podcasts van Leren verbeteren bespreken we elke aflevering een onderwerp op het gebied van onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs. Van zwakke scholen tot inspectietoezicht en van didactisch handelen tot toetsing. Voor íedereen in het voortgezet onderwijs die mede verantwoordelijk is voor onderwijskwaliteit.

Afleveringen

#004 – Klaar voor een nieuw onderzoekskader – Over bestuursgericht toezicht en andere veranderingen vanaf augustus 2021

Vanaf augustus 2021 houdt de inspectie toezicht op basis van een nieuw onderzoekskader. Wat zijn de wijzigingen? En hoe bouwt de inspectie hiermee verder op het bestuursgerichte toezicht dat in 2017 werd geïntroduceerd? Een gesprek met onderwijsinspecteur Anja Knuver en Leren verbeteren-adviseur Koos Pluymert. Luisteren en shownotes >>

#003 – Van toetsen voor een oordeel naar toetsen voor ontwikkeling – De verschillende functies van toetsing

Doordat in deze tijd het normale contact tussen docent en leerling bemoeilijkt wordt, is het lastiger om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. De ontwikkeling naar formatief toetsen gaat door. Een gesprek met Gerdineke van Silfhout, Vakexpert Taal in het VO (2e fase) bij het SLO, en Leren verbeteren-adviseur Jonneke Adolfsen. Luisteren en shownotes >>

#002 – Zicht houden op afstand – Zicht houden op leerlingen en didactisch handelen in tijden van corona (OP2 en OP3)

Geplaagd door de gevolgen van corona is er in het onderwijs dezer dagen weinig gelegenheid voor reflectie en een goed gesprek. Hoe houd je dan zicht op je leerlingen (OP2)? Hoe blijf je werken aan het didactisch handelen (OP3)? Een gesprek met Leren verbeteren-adviseur Dorien Sluijter en stafmedewerker kwaliteitszorg Marleen Delcour. Luisteren en shownotes >>

#001 – Het zeer zwak-trauma – Oorzaken en gevolgen van een negatief inspectieoordeel

Wat gebeurt er met een school of afdeling die een onvoldoende of zeer zwak van de inspectie krijgt? Een gesprek met Hans Sandtke, projectleider Leren verbeteren, en Pascal Scholtius, rector van het Comenius Lyceum en de Comenius MAVO. Scholtius’ havo-afdeling kreeg vlak voor zijn aantreden in 2018 een zeer zwak van de inspectie.  Luisteren & shownotes >>

Abonneren

Om niks te missen kunt u zich abonneren op de podcasts van Leren verbeteren via een van de volgende kanalen:

Soundcloud >>
Spotify >>
iTunes >>
Google Podcasts >>

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.