Podcasts

Gesprekken over onderwijskwaliteit in het VO

In de podcasts van Leren verbeteren bespreken we elke aflevering een onderwerp op het gebied van onderwijskwaliteit in het voortgezet onderwijs. Van zwakke scholen tot inspectietoezicht en van didactisch handelen tot toetsing. Voor íedereen in het voortgezet onderwijs die mede verantwoordelijk is voor onderwijskwaliteit.

Afleveringen

#14 – Digitale geletterdheid – Hoe ontwikkel je een onderwijskundige visie?
Digitale geletterdheid is een van de vier leergebieden van de basisvaardigheden. Dit leergebied krijgt een plekje in de kerndoelen, maar de ontwikkeling daarvan is nog volop gaande. Toch zijn de meeste scholen al met digitale geletterdheid aan de slag. Hoe formuleer je een onderwijskundige visie op digitale geletterdheid? Wat zijn de valkuilen en de kansen? Luisteren en shownotes >>

#13 – Burgerschapsonderwijs – Vragen en dilemma’s van scholen
Scholen zijn vanaf augustus 2022 verplicht hun wettelijke burgerschapsopdracht in te vullen. Maar wat is goed burgerschapsonderwijs precies en hoe richt je dit in op school? En met welke vragen en dilemma’s kampen scholen?
Luisteren en shownotes >>

#12 – Sociale veiligheid – Hoe schoolleiders kunnen zorgen voor een veilige school
Lang niet elke leerling en docent voelt zich vrij en veilig op school. Hoe is sociale (on)veiligheid zichtbaar in en rondom de school? Welke rol spelen de opkomst van sociale media en de coronapandemie? Hoe manifesteert sociale onveiligheid zich onder leerlingen én docenten en welke interventies zijn bewezen effectief? Luisteren en shownotes >>

#11 – Ons taal- en rekenonderwijs onder de loep – Een gesprek met experts over taal- en rekenvaardigheden
In deze podcast verkennen we wat er precies wordt bedoeld met taal- en rekenvaardigheden. Daarnaast bespreken we welke rollen de verschillende typen onderwijsprofessionals (schoolleiders, teamleiders, docenten) kunnen en/of zouden moeten vervullen als het gaat om taal- en rekenvaardigheden. Luisteren en shownotes >>

#010 – De teamleider als leidinggevende – Hoe je persoonlijk leiderschap inzet om onderwijskwaliteit te bevorderen
Hoe stuur je vanuit jouw leidinggevende positie op onderwijskwaliteit? En hoe ontwikkel je als teamleider je eigen leiderschap? We bespreken deze vragen met Leren verbeteren-adviseur Gert-Jan Bos en teamleider vmbo-basis/kader Laura van Dasselaar van RSG Magister Alvinus in Sneek. Luisteren en shownotes >>

#009 – De onderwijsresultaten in beeld – Hoe een teamleider stuurt op leeropbrengsten
De teamleider speelt een belangrijke rol bij het sturen op leeropbrengsten. Maar hoe houd je goed zicht op de onderwijsresultaten en wat doe je als die tegenvallen? We bespreken deze vragen met Leren verbeteren-adviseur Marian Everhardt en teamleider Martijn van Velzen van Lyceum Ypenburg in Den Haag. Luisteren en shownotes >>

#008 – Lesbezoeken als strategisch instrument – Hoe ze bijdragen aan het zicht op onderwijskwaliteit
Lesbezoeken zijn een waardevol instrument om zicht te krijgen op onderwijskwaliteit. We gaan in gesprek over de noodzaak van lesbezoeken voor teamleiders, over verschillende soorten lesbezoeken en het belang van een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering. Te gast zijn teamleider Ann de Jong en Leren verbeteren-adviseur Geppie Bootsma. Luisteren en shownotes >>

#007 – Strategisch personeelsbeleid – Hoe de teamleider met docenten de schooldoelen realiseert
Wat is strategisch personeelsbeleid en wat is de rol van teamleiders? En hoe werken zij samen met docenten aan het realiseren van schooldoelen? We gaan in gesprek met Leren verbeteren-adviseur en interim schoolleider Sjors van Eijl en schoolleider Ella Verweij van het Amsfort College. Luisteren en shownotes >>

#006 – De kracht van leerlingbesprekingen – Zicht op ontwikkeling en begeleiding
Het herziene onderzoekskader, het NPO en de weg naar inclusiever onderwijs maakt het zicht op de ontwikkeling van leerlingen tot een steeds groter thema. Hoe volg je hun ontwikkeling? En hoe organiseer je de begeleiding die nodig is? We spreken met Leren verbeteren-adviseur Math van Loo en promovendus en docent Nederlands Janneke Sleenhof. Luisteren en shownotes >>

#005 – Schakelen tussen strategie en klas – Hoe een teamleider invulling geeft aan kwaliteitszorg

Het is niet altijd duidelijk wat de positie is van de teamleider in de school. Welke rollen vervullen teamleiders? En wat is hun relatie tot (de inrichting en aansturing van) kwaliteitszorg? Een gesprek met teamleider Esther Cicilia, Leren verbeteren-adviseur Bas Wever, rector Leezan van Wijk en docenten van De Mavo Vos in Vlaardingen. Luisteren en shownotes >>

#004 – Klaar voor een nieuw onderzoekskader – Over bestuursgericht toezicht en andere veranderingen vanaf augustus 2021

Vanaf augustus 2021 houdt de inspectie toezicht op basis van een nieuw onderzoekskader. Wat zijn de wijzigingen? En hoe bouwt de inspectie hiermee verder op het bestuursgerichte toezicht dat in 2017 werd geïntroduceerd? Een gesprek met onderwijsinspecteur Anja Knuver en Leren verbeteren-adviseur Koos Pluymert. Luisteren en shownotes >>

#003 – Van toetsen voor een oordeel naar toetsen voor ontwikkeling – De verschillende functies van toetsing

Doordat in deze tijd het normale contact tussen docent en leerling bemoeilijkt wordt, is het lastiger om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. De ontwikkeling naar formatief toetsen gaat door. Een gesprek met Gerdineke van Silfhout, Vakexpert Taal in het VO (2e fase) bij het SLO, en Leren verbeteren-adviseur Jonneke Adolfsen. Luisteren en shownotes >>

#002 – Zicht houden op afstand – Zicht houden op leerlingen en didactisch handelen in tijden van corona (OP2 en OP3)

Geplaagd door de gevolgen van corona is er in het onderwijs dezer dagen weinig gelegenheid voor reflectie en een goed gesprek. Hoe houd je dan zicht op je leerlingen (OP2)? Hoe blijf je werken aan het didactisch handelen (OP3)? Een gesprek met Leren verbeteren-adviseur Dorien Sluijter en stafmedewerker kwaliteitszorg Marleen Delcour. Luisteren en shownotes >>

#001 – Het zeer zwak-trauma – Oorzaken en gevolgen van een negatief inspectieoordeel

Wat gebeurt er met een school of afdeling die een onvoldoende of zeer zwak van de inspectie krijgt? Een gesprek met Hans Sandtke, projectleider Leren verbeteren, en Pascal Scholtius, rector van het Comenius Lyceum en de Comenius MAVO. Scholtius’ havo-afdeling kreeg vlak voor zijn aantreden in 2018 een zeer zwak van de inspectie.  Luisteren & shownotes >>

Abonneren

Om niks te missen kunt u zich abonneren op de podcasts van Leren verbeteren via een van de volgende kanalen:

Soundcloud >>
Spotify >>
iTunes >>
Google Podcasts >>

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.