Contact

Ondersteuning op maat

Heeft u vragen? Of wilt u afspraken maken voor ondersteuning op maat?

Neem dan contact op met Leren verbeteren:
contact@projectlerenverbeteren.nl
088 20 51 636

We bespreken graag hoe wij u kunnen helpen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Verbeteren doen we samen, want iedere leerling heeft recht op goed onderwijs!

Team Leren verbeteren

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.