Leren verbeteren

Op weg naar (nog) beter onderwijs

Leren verbeteren ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
We begeleiden bestuurders, schoolleiders en middenmanagers bij het verbeteren van leeropbrengsten en het versterken van onderwijsprocessen, wanneer deze volgens de Onderwijsinspectie achterblijven of ontoereikend zijn.
Leren verbeteren biedt kennis, menskracht en middelen. Zo dragen wij bij aan het verminderen en voorkomen van het aantal scholen met afdelingen met het oordeel onvoldoende of zeer zwak.

Project Leren verbeteren

Leren verbeteren ondersteunt u bij het vergroten van de onderwijskwaliteit

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Ga zelf aan de slag met ons materiaal

Brochures

Gebruik de handige brochures en praktische waaiers uit ons informatiepakket en laat u inspireren door de praktijkervaringen in diverse artikelen

Direct inzicht in de stand van zaken

Urgentiemeter

Deze meter geeft u een prognose van het komend inspectieoordeel, het urgentiebesef en de actiegerichtheid van uw school. Zijn de juiste ingrediënten in huis om een kwalitatief gezonde school te blijven of te worden?