Leren verbeteren

Op weg naar (nog) beter onderwijs

Leren verbeteren ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
We begeleiden bestuurders, schoolleiders en middenmanagers bij het verbeteren van leeropbrengsten en het versterken van het onderwijsleerproces, wanneer deze volgens de inspectie achterblijven, ontoereikend zijn of een waarschuwing of attendering vragen.

Leren verbeteren biedt kennis, menskracht en middelen. Zo dragen wij bij aan het verminderen van het aantal scholen met een beoordeling onvoldoende of zeer zwak, en het voorkomen van een dergelijk oordeel bij scholen met een attendering of waarschuwing.

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u een afspraak maken?
Neem dan direct contact met ons op.

Project Leren verbeteren

Leren verbeteren ondersteunt u bij het vergroten van de onderwijskwaliteit

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.