Bijeenkomsten

26 september 2018Miniconferentie over de rek en reikwijdte van maatwerk in het VO, editie 2

Maatwerk is een onderwijskundig speerpunt voor veel VO-scholen. We zien vormen van leerlinggestuurd onderwijs, meer keuzevrijheid, differentiatie in aanbod, vakken versneld, verdiept of op een hoger niveau afronden, en verbreding van inhoud. Dit proces vraagt flexibele roosters en – wie weet – flexibele diploma’s: dát is de toekomst. Maar hoe begin je ermee? Waarom zou je het doen? Welke oplossingen zijn er voor de obstakels die je tegenkomt? Daarover gaat de gratis miniconferentie ‘Elastiek in het onderwijs’ op woensdag 26 september aanstaande, die Leren verbeteren samen met adviseurs van B&T en LinQue Consult organiseert.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het formulier op deze pagina. Deelname is kosteloos.

Hebt u vragen?

Met inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Hans Sandtke, projectleider Leren verbeteren, of Hens Galjaard, consultant bij LinQue Consult. Met praktische vragen kunt u terecht bij project Leren verbeteren.

Praktische informatie

Wanneer: woensdag 26 september 2018, 14.30-20.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Waar: op een goed bereikbare locatie in het midden van het land
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: via het formulier op deze pagina

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Ga zelf aan de slag met ons materiaal

Brochures

Gebruik de handige brochures en praktische waaiers uit ons informatiepakket en laat u inspireren door de praktijkervaringen in diverse artikelen

Direct inzicht in de stand van zaken

Urgentiemeter

Deze meter geeft u een prognose van het komend inspectieoordeel, het urgentiebesef en de actiegerichtheid van uw school. Zijn de juiste ingrediënten in huis om een kwalitatief gezonde school te blijven of te worden?