Workshop WOLF-analyse

Door Right Amount of Weird

Op 12 februari organiseert het project Leren verbeteren in samenwerking met René Alberts van Cito een workshop over de WOLF-analyses. Schoolleiders en (kwaliteitszorg)medewerkers die een nadere analyse van hun (examen)resultaten willen hebben, ontvangen tijdens deze workshop antwoorden op de volgende vragen:
1. Hoe maak je op vraagniveau een vergelijking tussen de resultaten van je groep en het landelijk niveau? Is daar een handleiding voor? Hoe exporteer je operationeel de ingevoerde scores uit WOLF naar Excel?
2. Hoe maak je een analyse van het verschil tussen SE en CE-cijfer en welke consequenties moet je daaraan verbinden?

Praktische informatie

Datum: donderdag 12 februari 2015
Tijd: 15.00 – 17.00 (na afloop staan soep en broodjes klaar)
Locatie: zaal 0.7 VO-raad, Aïdadreef 4 Utrecht-Overvecht
Doelgroep: schoolleiding en (kwaliteitszorg)medewerkers
Kosten: Er zijn geen deelnamekosten voor deze workshop, maar wij verwachten wel dat, indien u zich aanmeldt, ook komt.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 6 februari 2015 aanmelden voor deze workshop door een email met uw naam en telefoonnummer te sturen naar lerenverbeteren@vo-raad.nl o.v.v. aanmelding workshop WOLF-analyses. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Als gevolg van uw aanmelding kan René Alberts contact met u opnemen met het verzoek om geanonimiseerde examenresultaten als Excelbestand naar hem toe te sturen, zodat hij die middag aan de hand hiervan de analyse van het CE-SE-verschil duidelijk kan maken. Voor de analyses op vraagniveau is per school toestemming nodig van de examensecretaris.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.