Urgentiemeter

Brengt de opbrengsten van de school in kaart.

De opbrengsten van het praktijkonderwijs worden door de inspectie beoordeeld aan de hand van drie, voor deze schoolsoort specifieke indicatoren. Deze worden in de Urgentiemeter buiten beschouwing gelaten.

Geef hieronder aan welke afdelingen zich in uw school bevinden

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.