Urgentiemeter

Brengt de opbrengsten van de school in kaart.

Wilt u als schoolleider meer inzicht krijgen in de stand van zaken, het urgentiebesef en de actiegerichtheid wat betreft de opbrengsten van uw school? Vul dan deze Urgentiemeter in.

Deze meter geeft een prognose van het komende inspectieoordeel, op basis van uw schoolresultaten van voorgaande jaren en gekoppeld aan uw verwachting van het afgelopen schooljaar.
De Urgentiemeter geeft ook een beeld van het urgentiebesef en de actiegerichtheid van verschillende doelgroepen op uw school. Zijn de juiste ingrediƫnten in huis om een kwalitatief gezonde school te blijven of te worden?

Het invullen van de Urgentiemeter duurt ongeveer 15 minuten.

 • Stap 1
  De meerjaren opbrengsten
 • Stap 2
  Urgentiebesef & actiegerichtheid
 • Stap 3
  Conclusies
 • Stap 4
  Ondersteuningsaanbod

De Urgentiemeter is onderdeel van het project Leren verbeteren, een project in opdracht van het ministerie van OCW. Leren verbeteren ondersteunt scholen met achterblijvende opbrengsten actief en gericht bij hun verbeteraanpak. U kunt aan het einde van de Urgentiemeter aangeven of u meer informatie wilt ontvangen over het ondersteuningsaanbod van Leren verbeteren.

Start de urgentiemeter

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Ga zelf aan de slag met ons materiaal

Brochures

Gebruik de handige brochures en praktische waaiers uit ons informatiepakket en laat u inspireren door de praktijkervaringen in diverse artikelen

Direct inzicht in de stand van zaken

Urgentiemeter

Deze meter geeft u een prognose van het komend inspectieoordeel, het urgentiebesef en de actiegerichtheid van uw school. Zijn de juiste ingrediƫnten in huis om een kwalitatief gezonde school te blijven of te worden?