Urgentiemeter

Brengt de opbrengsten van de school in kaart.

Wilt u als schoolleider meer inzicht krijgen in de stand van zaken, het urgentiebesef en de actiegerichtheid wat betreft de opbrengsten van uw school? Vul dan deze Urgentiemeter in.

Deze meter geeft een prognose van het komende inspectieoordeel, op basis van uw schoolresultaten van voorgaande jaren en gekoppeld aan uw verwachting van het afgelopen schooljaar.
De Urgentiemeter geeft ook een beeld van het urgentiebesef en de actiegerichtheid van verschillende doelgroepen op uw school. Zijn de juiste ingrediƫnten in huis om een kwalitatief gezonde school te blijven of te worden?

Het invullen van de Urgentiemeter duurt ongeveer 15 minuten.

 • Stap 1
  De meerjaren opbrengsten
 • Stap 2
  Urgentiebesef & actiegerichtheid
 • Stap 3
  Conclusies
 • Stap 4
  Ondersteuningsaanbod

De Urgentiemeter is onderdeel van het project Leren verbeteren, een project in opdracht van het ministerie van OCW. Leren verbeteren ondersteunt scholen met achterblijvende opbrengsten actief en gericht bij hun verbeteraanpak. U kunt aan het einde van de Urgentiemeter aangeven of u meer informatie wilt ontvangen over het ondersteuningsaanbod van Leren verbeteren.

Start de urgentiemeter

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.