Toolkit OGW

Door Right Amount of Weird

Scholen die de komende jaren werk willen maken van de ambities uit het Sectorakkoord, zullen moeten investeren in deze brede opvatting van opbrengstgericht werken. Met de Toolkit OGW wil de VO-raad schoolleiders en docenten concrete handvatten geven om samen het leren van hun leerlingen zichtbaar te maken en continu te verbeteren. De Toolkit bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de brede opvatting van opbrengstgericht werken verder uitgewerkt: waar lig de kracht van OGW als het gaat om het creëren van een lerende cultuur. Dit deel is bedoeld om iedereen in de school uit te dagen om samen het gesprek over leren en opbrengstgericht werken te voeren. Het tweede deel bestaat uit concrete instrumenten die reeds met succes in de praktijk worden gebruikt. Door de inzet van deze OGW-instrumenten blijft OGW niet ‘hangen’ in goede voornemens, maar krijgt het ook daadwerkelijk een vaste plek in de kwaliteitszorg van de school.

Download de toolkit

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.