Communicatie

Communiceren over onderwijskwaliteit is niet alleen belangrijk voor scholen die te maken krijgen met een negatieve beoordeling van de Onderwijsinspectie, maar is altijd en op iedere school van belang. Ook scholen zonder (externe) druk van tegenvallende resultaten verbeteren en vernieuwen hun onderwijs continu. Gerichte communicatie betrekt ouders, leerlingen en medewerkers bij het verbeterproces en deze betrokkenheid draagt bij aan verbetering van de onderwijskwaliteit.

Ondersteuningsinstrumenten

Communicatieplan
Het communicatietraject van een onvoldoende of zeer zwakke afdeling bestaat uit twee fases: informeren over het inspectieoordeel en communiceren over de vorderingen in het verbeterproces. Een communicatieplan is hierbij een handig hulpmiddel. Ook te gebruiken voor scholen zonder tegenvallende resultaten.

Communicatie over onderwijskwaliteit door de schoolleiding
In een succesvol communicatieproces weet de schoolleider een moeilijke boodschap ten goede te keren en alle doelgroepen met elkaar te verbinden. Drie richtlijnen vormen daarbij het uitgangspunt: houding bepalen, informeren en verbinden.

De vijf communicatie-elementen
Na de herkenning en de erkenning van de negatieve beoordeling wordt de koers verlegd naar verbetering. De schoolleider geeft aan, met de inbreng van medewerkers, wat er verbeterd moet worden, welke aanpak daarvoor is opgesteld, hoe de resultaten gemeten worden en wie eraan bijdragen.

Communicatie richting medewerkers
Bij een negatieve beoordeling moeten de medewerkers daarvan uiteraard op de hoogte worden gebracht. Het is belangrijk dat er ruimte is voor emoties. Ruimte om lucht te geven aan boosheid of zorgen. Daarna is het tijd om de scherven bij elkaar te rapen en samen plannen te maken.

Communicatie richting ouders
Bij het informeren van ouders is het van belang om onderscheid te maken tussen de verschillende leerjaren en afdelingen. De consequenties van het inspectieoordeel zijn immers niet voor elk leerjaar en elke afdeling dezelfde. Maar alle ouders willen geïnformeerd worden: hun kind zit immers op dezelfde school.
Tips voor een succesvolle informatiebijeenkomst ouders
Tips voor het betrekken van ouders

Communicatie richting leerlingen
Ook voor leerlingen is het ingrijpend dat hun school bekend staat als onvoldoende of zeer zwak. Leerlingen zijn serieuze partners in het verbeterproces.
Voorbeeldbrief aan leerlingen

Omgaan met media
Afhankelijk van de omstandigheden kan het verstandig zijn om de media proactief te benaderen op het moment dat een afdeling van de school onvoldoende of zeer zwak wordt. Bij slecht nieuws weet de pers de school immers vaak toch wel te vinden. Transparantie staat voorop.

Ondersteuningsmogelijkheden

Leren verbeteren biedt getrapte ondersteuning aan scholen die hun onderwijskwaliteit willen of moeten verbeteren. Uitgangspunt is de positie en vraag van de school: Afhankelijk van de situatie krijgt iedere school ondersteuning op maat, variërend van gratis materiaal tot één of meerdere dagen advies of begeleiding van een expert. Hier vindt u meer informatie over het aanbod, voorwaarden en kosten van ondersteuning door Leren verbeteren.

Brochures

Schoolontwikkeling: als het erop aankomt

Het project Leren verbeteren werd aanvankelijk uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de VO-raad.
In deze eerste periode zijn veel (zeer) zwakke scholen sterker geworden en is duidelijker geworden wat er nodig is als het erop aankomt. Dat blijkt uit de rondetafelgesprekken waarvan deze publicatie verslag doet. Schoolleiders en procesbegeleiders van Leren verbeteren blikken aan de hand van zes thema’s terug op het verbetertraject dat zij samen hebben doorlopen.

Communicatieplan

Het communicatietraject van een (zeer) zwakke school of afdeling bestaat uit twee fases. De eerste fase is het informeren van alle doelgroepen over het inspectieoordeel. De tweede fase is het communiceren over de vorderingen van het verbeterproces. Het opstellen van een communicatieplan is een handig hulpmiddel voor beide fases.

Met of tegen elkaar?

Beoordeelt de inspectie de onderwijskwaliteit van een school met een onvoldoende, dan spreekt zij daar het bestuur op aan, maar het zal vooral de schoolleider zijn die zich aangesproken voelt. Hoe ontwikkelt de relatie tussen schoolleider en bestuurder zich daarna? Uit onderzoek blijkt dat die samenwerking hapert. Wat is de rol, verantwoordelijkheid en gedrag van bestuurders en schoolleiders van (zeer) zwakke scholen?

Kansen bieden binnen kaders

Eind 2009 zakte de afdeling kader van het Zuyderzee College in Lemmer onder de norm van de Onderwijsinspectie en kreeg het predikaat ‘zeer zwak’. Een bezoek van de audit-commissie was een belangrijke toetssteen voor de vorderingen van het voorgaande jaar en werd om positief ervaren.

Communicatie als pijler in het verbeterproces

Een brochure vol praktische handreikingen en adviezen over de inzet van communicatie in het verbeterproces. Niet alleen op het moment dat de school te maken krijgt met een negatieve beoordeling, maar ook daarna.

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.