Nieuws

Leren verbeteren houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van georganiseerde bijeenkomsten, nieuwe brochures en wijzigingen in het ondersteuningsaanbod.


Online reflectiesessies: samen zoeken naar een nieuwe rol voor de kwaliteitszorgmedewerker

In mei organiseerde B&T samen met het Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO vier online reflectiesessies. In deze sessies konden medewerkers kwaliteitszorg hun ervaringen ten tijde van de schoolsluiting delen. De sessies voorzagen in een grote behoefte: ‘Hoe kun je naar opbrengsten kijken als je die niet hebt?’ Wat doe je als kwaliteitsmedewerker wanneer er geen toetsen […]

Lees meer

Resultaten

De leerresultaten van leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling.

Lees meer

Onderwijsprocessen

De kwaliteit van het primaire en secundaire onderwijsproces.

Lees meer

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is de basis voor (duurzame) verbetering.

Lees meer

Inspectie

Toelichting waarderingskader, toezicht en werkwijze.

Lees meer

Organisatie

Effectief leiding geven aan het verbeterproces.

Lees meer

Communicatie

Communiceren over kwaliteit is altijd van belang.

Lees meer
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.