Terugblik conferentie Schoolontwikkeling: als het erop aankomt

Door Right Amount of Weird

Op 10 juni 2016 vond de slotconferentie plaats van project Leren verbeteren in het IJsseldelta center in Zwolle. Na een keynote van Jelmer Evers, bekijkt u hier zijn presentatie, vonden er twee workshoprondes plaats. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in gesprek tijdens de werklunch. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het PEC stadium.

Werklunch & workshops

Tijdens de werklunch zijn de deelnemers onder leiding van een procesbegeleider met elkaar in gesprek gegaan over het thema Schoolontwikkeling. De deelnemers hebben met elkaar uitgewisseld wat de belangrijkste succesfactoren en beren op de weg zijn om tot een effectieve schoolontwikkeling te komen. Aan het eind van de lunch heeft iedere tafel geformuleerd welke les ze anderen willen meegeven als het bij schoolontwikkeling er op aankomt. Dit heeft geresulteerd in tien lessen voor schoolontwikkeling.

Tijdens een aantal workshops is er gebruik gemaakt van een instrument of een PowerPoint:

Leidinggeven is een vak…of niet?
Presentatie thema Leiderschap

Zonder crisis geen verandering
Presentatie thema SHRM

Kwaliteitszorg ontstaat niet aan de tekentafel
Presentatie thema Kwaliteitszorg en OGW 1.
Presentatie thema Kwaliteitszorg en OGW 2.

Een zes voor het primaire proces?
Instrument thema  Primair proces

Leren van en met elkaar als aanjager voor schoolontwikkeling
Presentatie thema Collegiale visitaties

Nieuwe publicaties

Tijdens deze conferentie zijn er twee publicaties gepresenteerd. Te weten:

Schoolontwikkeling: als het erop aankomt:
Het project Leren verbeteren sluit zijn ondersteuningsactiviteiten vanuit de VO-raad af. Dankzij dit project zijn veel (zeer) zwakke scholen sterker geworden en is duidelijker geworden wat er nodig is als het erop aankomt. Dat blijkt uit de rondetafelgesprekken waarvan deze publicatieverslag doet. Schoolleiders en procesbegeleiders van Leren verbeteren blikken aan de hand van zes thema’s terug op het verbetertraject dat zij samen hebben doorlopen.
Download de publicatie hier.

Het pad van kwaliteit – naar een ambitieus leerklimaat
Dit boek portretteert achttien vo-scholen die deelnamen aan de pilot ‘Naar een ambitieus leerklimaat’ van de VO-raad. De scholen laten zien hoe zij werken aan de kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. Ze doen dat op heel verschillende manieren, maar hun activiteiten en interventies hebben allemaal hetzelfde doel: dat elke leerling zich optimaal ontwikkelt. Daarvoor is een ambitieus leerklimaat nodig. Wat dat is? De ambities en de activiteiten van de geportretteerde scholen geven daar een goed beeld van.
Download de publicatie hier.

Scan Kwaliteit en ambitie

Ter voorbereiding van deze conferentie werden de deelnemers gevraagd om de scan Kwaliteit en ambitie in te vullen. Deze scan geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. De scan bestaat uit twee delen. Als u beide onderdelen heeft ingevuld, krijgt u een systematische diagnose die u laat zien of en zo ja, waar er voor uw school risico’s liggen en op welke domeinen u de kwaliteit van het onderwijs verder zou kunnen versterken. U vindt de scan op scanlerenverbeteren.nl.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.