Schrijf nu in voor de reflectiesessies kwaliteitszorg

Door Cindy Curre

Met de online reflectiesessies kwaliteitszorg van Leren verbeteren kunt u uw kennis en inzichten op dit gebied uitbreiden en uitwisselen aan de hand van actuele onderwerpen. U kunt inschrijven voor vier verschillende sessies.

De reflectiesessies zijn een instrument om opgedane kennis en ervaring verder te ontwikkelen. Door aan deze sessies deel te nemen kunt u met het onderzoekskader als basis uw inzichten en perspectief vergroten. Daardoor waarborgt u de basiskwaliteit en kunt u uw eigen ambities van kwaliteit verder ontwikkelen.

Voor wie?

De sessies zijn bedoeld voor kwaliteitsmedewerkers en hun collega’s die nauw betrokken zijn bij kwaliteitszorg: leidinggevenden, HRM-adviseurs, projectleiders en innovators. Met een collega deelnemen aan de sessies maakt het gemakkelijker om te bespreken wat dit concreet betekent voor de eigen organisatie en welke acties gaan bijdragen aan verdere ontwikkeling.

Organisatie en kosten

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Leren verbeteren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Thema’s

Update: Er zijn helaas geen plekken meer bij de reflectiesessies van schooljaar 2020-2021. Volgend schooljaar zullen weer nieuwe reflectiesessies worden georganiseerd. Hebt u vragen? Neem dan contact op met Gabriëlle Hoolwerf: gabrielle@projectlerenverbeteren.nl.

8 december 2020, 13.30-14.30 uur: De ontwikkeling en begeleiding van uw leerlingen in beeld
Wat is uw rol en hoe neemt u leerjaarcoördinatoren, mentoren, teamleiders daarin mee?
Kernstandaard OP2 staat centraal in deze sessie. Vragen die hierbij belicht worden, zijn onder andere: Wat vraagt ‘zicht houden op ontwikkeling en begeleiding’ van u en van uw collega’s? Hoe werken jullie aan gezamenlijk kwaliteitsbewustzijn rond deze standaard? Hoe kan formatieve evaluatie/toetsing hierbij benut worden?

18 januari 2021, 13.30-14.30 uur: De kwaliteit van het (online) didactisch handelen in beeld
Wat brengen we dan in beeld en wat doen we met die inzichten? De kernstandaard OP3 staat centraal in deze sessie, met een duidelijke focus op de hybride vorm waarin het onderwijs nu (en wellicht nog voor langere tijd) gegeven wordt.

4 maart 2021, 13.30-14.30 uur: De onderwijsresultaten in beeld
En wat doet u met die wetenschap? In deze sessie staan onderbouwadvies, onderbouwsnelheid, het bovenbouwsucces en de eindexamenresultaten centraal. Welk inzichten geven deze indicatoren, welke ontbrekende inzichten leggen ze bloot? Welke resultaten maken de eigen aspecten van kwaliteit zichtbaar? En wat doet u vervolgens met die informatie?

22 april 2021, 13.30-14.30 uur: Kwaliteitscultuur
Hoe bevordert u kwaliteitsbewustzijn en maakt u onderwijskwaliteit bespreekbaar in de organisatie?
In deze sessie bespreken we enkele perspectieven die (meer) zicht geven op kwaliteitscultuur  en de concretisering daarvan. We inventariseren wat succesvol bijdraagt aan een professionele kwaliteitscultuur en hoe verschillende onderwijsorganisaties daarmee aan de slag zijn gegaan.

Doet u mee?

We hopen u te mogen begroeten bij (een van) deze sessies. Inschrijven kunt u onderaan deze pagina doen. Voorafgaand aan de sessie ontvangt u:

  • een PowerPointpresentatie waarin aspecten van het thema worden geschetst;
  • links naar websites met actuele interviews;
  • links naar online berichten over de huidige situatie;
  • de gespreksvragen die zijn geformuleerd.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Caroline Offerhaus: 06-25 69 50 39/caroline.offerhaus@vbent.org of Nienke Pol: 06-30 69 52 30/nienke.pol@vbent.org.

 

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.