Scan Leren Verbeteren

Door Right Amount of Weird

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat van de scan is een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.

De scan bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat negen risicofactoren die een indicatie geven of de kwaliteit van uw onderwijs wel of geen risico loopt. Het tweede deel van de scan bestaat uit zeven domeinen die gezamenlijk de belangrijke thema’s op het gebied van duurzame kwaliteitsverbetering omvatten. Als u beide onderdelen heeft ingevuld, krijgt u een systematische diagnose die u laat zien of en zo ja, waar er voor uw school risico’s liggen en op welke domeinen u de kwaliteit van het onderwijs verder zou kunnen versterken.

Benieuwd naar de situatie op uw school? U vindt de scan op www.scanlerenverbeteren.nl.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.