Scan Leren Verbeteren biedt zicht op risico’s en ambities

Door Claudia Smit

Snel en eenvoudig inzicht krijgen in de risico’s die een school of een afdeling in het voortgezet onderwijs loopt? Daarvoor is de Scan Leren Verbeteren ontwikkeld. Ooit door Leren verbeteren opgezet als een preventief hulpmiddel voor schoolleiders, is de scan nu uitgebreid zodat meerdere doelgroepen in de school hem kunnen invullen. Hierdoor kan de school nog beter zicht krijgen op de knelpunten in de onderwijskwaliteit en eventuele verschillen in beleving tussen de collega’s in de school hierover.

 

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. De scan bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat negen risicofactoren die een indicatie geven of de kwaliteit van uw onderwijs wel of geen risico loopt. Het tweede deel van de scan bestaat uit zeven domeinen die gezamenlijk de belangrijke thema’s op het gebied van duurzame kwaliteitsverbetering omvatten. Als u beide onderdelen heeft ingevuld, krijgt u een systematische diagnose die u laat zien of, en zo ja waar, er voor uw school risico’s liggen en op welke domeinen u de kwaliteit van het onderwijs verder zou kunnen versterken. Het resultaat van de scan kan u helpen bij het zetten van vervolgstappen.

Waarvoor kunt u de scan gebruiken?

De scan is op diverse manieren in te zetten. Zoals geschetst is de scan bedoeld inzicht te geven in risicofactoren. De scan is daardoor prima bruikbaar om regelmatig in te zetten als controlemechanisme. Het is mogelijk om een bestuursaccount aan te maken en de scan in te laten vullen door meerdere schoolleiders. Voor een breder perspectief kan ook per school of zelfs per afdeling een schoolaccount aangemaakt worden zodat de scan door meerdere doelgroepen in de school ingevuld kan worden. De rapportage van de scan is overzichtelijk waardoor makkelijk een vergelijking tussen de scholen binnen het bestuur gemaakt kan worden.

Wanneer zet u de scan in?

U kunt de scan inzetten:

  • bij de start van een verbetertraject voor het verkrijgen van startinformatie of zicht op de uitgangssituatie;
  • als evaluatie-instrument na een verbeter- of ontwikkeltraject;
  • om input te genereren voor managementrapportage voor het bestuur.

De scan wordt ook ingezet in het kader van de expert review van Leren verbeteren.

Wat levert de scan op?

De resultaten van de scan zijn zeer bruikbaar om in de school het gesprek over de onderwijskwaliteit een impuls te geven. Na het invullen van de scan heeft de deelnemer niet alleen zicht op de eigen resultaten maar ook op hoe collega’s in de school de thema’s beoordelen. De resultaten leveren daarmee een bijdrage aan het bewustwordingsproces over de onderwijskwaliteit in de school.

Aan de slag

Benieuwd naar de situatie op uw school? U vindt de scan op www.scanlerenverbeteren.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over het instrument? Neem vooral contact op met Leren verbeteren. Mochten er na het invullen van de scan (enkele) indicatoren op oranje of rood uitkomen, dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij kunnen u onder voorwaarden kosteloos ondersteunen bij het op orde krijgen van de onderwijskwaliteit van uw school.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.