Sancta Maria Mavo: een kleinschalige school die leerlingen kansen biedt

Door Cindy Curre

Sander van Roy werkt al 24 jaar op de Sancta Maria Mavo in Den Bosch. De afgelopen jaren ging hij als teamleider onderwijs samen met collega’s en met Leren verbeteren intensief aan de slag met de onderwijskwaliteit op zijn school. ‘Door de lesobservaties kunnen we objectief en professioneel met elkaar werken aan de leskwaliteit.’

“We kennen onze leerlingen allemaal, hier op de Sancta”, begint Sander van Roy. “Zij kiezen ook echt voor onze kleinschalige school.” Op de school zaten tot enkele jaren geleden vooral leerlingen met een Citoscore die eigenlijk te laag was voor een mavo. “Toch deden we het een tijdlang best goed met die leerlingen. Het lukte ons om veel van hen naar een mavodiploma te krijgen.”

Onderwijshart

Een deel van de leerlingen van de Sancta Maria Mavo had wel een extra jaar nodig om een diploma te halen. Ook stroomden sommige leerlingen af naar een vmbo-k-richting op een andere school, waar ze alsnog een diploma konden halen. “Dat drukte onze resultaten”, vertelt Sander. “In 2016 kregen we een negatieve beoordeling van de inspectie toen zij de school vergeleek met andere vmbo-t-scholen.”

“Die boodschap ging echt tegen ons onderwijshart in. Maar toen we erover gingen nadenken, klopte het wel. De opdracht van een vmbo-t-school is nu eenmaal om vmbo-t-onderwijs te bieden.” Er moest dus iets veranderen. “We konden geen k/t-leerlingen meer aannemen en we moesten aan de slag met de onderwijsresultaten.”

Lesobservatie

De school nam contact op met Leren verbeteren. Samen met Wim Bos, adviseur van Leren verbeteren, en de toenmalige teamleider bovenbouw Arno van Weert ging Sander onder meer aan de slag met de leskwaliteit. Ze maakten op basis van het inspectiekader een lesobservatietool. “We hebben een cyclus van lesbezoeken opgezet. Ook organiseerden we workshops voor docenten. En ik ben samen met enkele collega-leidinggevenden getraind om de lessen goed te kunnen beoordelen.”

Minimaal twee keer per jaar gaat Sander of een collega sindsdien op lesbezoek bij elke docent. “Als je de resultaten daarvan in een overzichtje zet, kun je makkelijk zien welke aandachtspunten er schoolbreed zijn. Maar je kunt ook individueel coachen. Door de lesobservaties kunnen we objectief en professioneel met elkaar werken aan de leskwaliteit.”

Resultaat

Al vrij snel werd het verscherpte toezicht van de inspectie afgeschaald. “Voor het onderwijs kregen we weer een voldoende omdat de lessen verbeterden, maar ook omdat Wim ons heeft geholpen om zichtbaar te maken wat we al deden, en om uit te leggen waarom we dingen op een bepaalde manier aanpakten.”

Ook de examenresultaten gingen de laatste jaren omhoog: “Het afgelopen jaar hadden we maar vier zittenblijvers en 95% geslaagden. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde.” Sander is er trots op dat deze resultaten werden behaald met leerlingen die al op zijn school zaten toen de verbeterslag werd ingezet: “Ongeveer de helft van de geslaagde leerlingen is met een k/t-advies bij ons gekomen. Dat is ontzettend mooi.”

Eigen inbreng

Sander is erg te spreken over de begeleiding van Wim Bos. “Hij luisterde goed naar iedereen hier op school en kon uitleggen dat het negatieve inspectieoordeel niet betekende dat wij werden afgekeurd. Hij maakte duidelijk dat we met de voorgestelde structuur de lessen beter konden maken. En dat daarmee de resultaten van de school omhoog zouden gaan. Er was ook altijd genoeg ruimte voor onze eigen inbreng. Wim had geduld met ons. Hij had aandacht voor de persoon, maar hield altijd het resultaat voor ogen.”

Goede flow

“Je kunt een kansenschool zijn, maar je moet dan wel zeker weten dat de extra inspanningen echt teweegbrengen wat je graag zou willen”, blikt Leren verbeteren-adviseur Wim Bos terug op de begeleiding van de Sancta Maria Mavo. “Als dat niet zo is en je resultaten blijven ook achter, heb je een probleem. En niet alleen met de inspectie, want je veroorzaakt ook veel teleurstellingen bij leerlingen, bijvoorbeeld als ze blijven zitten.”

“Toen ik kwam, zag ik dat het mentoraat, de coaching van leerlingen en de extra ondersteuning kwalitatief niet goed genoeg waren. Behalve aan de leskwaliteit heeft de school daar dus ook hard aan gewerkt.” Toen het besef kwam dat veel dingen beter konden op de school, ontstond er ‘een goede flow’ op de school, vindt Wim: “Mensen stonden echt open voor reflectie. We konden vervolgens met het hele team gaan bouwen.”

Zuur

Na alle verbeteringen die zijn doorgevoerd is het teleurstellend dat de Sancta Maria Mavo op 1 augustus 2024 ophoudt te bestaan, vertelt Sander van Roy. “Het is echt heel erg zuur voor alle collega’s. Maar nu wij geen k/t-leerlingen meer aannemen, wordt de vijver waarin wij vissen te klein. En leerlingen met een t/h-advies willen niet naar een mavo, en dat begrijp ik ook. Omdat samenwerking met andere schoolbesturen in Den Bosch niet is gelukt, stopt het voor ons. Helaas.”

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.