Razendsnelle stappen naar verbetering op het Rembrandt College

Door Cindy Curre

Yvette van Dijk is sinds februari 2019 interim-rector/bestuurder van het Rembrandt College in Veenendaal. Toen de school in september een negatief inspectieoordeel kreeg, belde ze op advies van de onderwijsinspectie meteen met Leren verbeteren. Samen met twee adviseurs van Leren verbeteren is de school nu al hard aan de slag met de verbeterpunten.

Yvette van Dijk werkt al lang als interim-schoolleider en ging aan de slag op het Rembrandt College toen de vorige rector was uitgevallen. Ze vertelt dat ze vrijwel meteen zag dat de kwaliteitszorg niet op orde was. “Ik schatte in dat de inspectie dat ook zo zou beoordelen. Mijn eerste indruk was ook dat er op een traditionele manier werd lesgegeven, met conventionele lesvormen en aanpak.”

Op het Rembrandt College werden ideeën, plannen en projecten niet schriftelijk en planmatig vastgelegd, vertelt Van Dijk over de situatie die ze aantrof. “Ze werden ook niet standaard voorgelegd aan de schoolleiding en daardoor was bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad niet betrokken. Er was geen structurele evaluatie en dus ook geen tijdige bijstelling van plannen voor een volgend schooljaar. Daarnaast was er geen sprake van een regelmatige aanlevering van managementinformatie, die van belang is om de onderwijskundige gesprekken inhoud te geven.”

Afspraken met de inspectie

Al bij haar aantreden was Van Dijk op de hoogte dat de inspectie de school een bezoek zou gaan brengen in het nieuwe schooljaar. “Ik heb contact opgenomen en gevraagd naar de planning. We spraken af dat ze meteen aan het begin van het schooljaar zouden komen, zodat we nog dit schooljaar zouden kunnen gaan bijstellen.” De intake was al in juli, voor de zomervakantie. “Dat was zowel met het bevoegd gezag, de wethouder van de gemeente Veenendaal, als met mij, omdat ik optreed als rector-bestuurder.” Van Dijk deelde haar observaties met de inspectie, zodat op die punten specifiek zou kunnen worden gelet tijdens het inspectiebezoek. In juni en juli stond eerst een themaonderzoek voor de havo gepland, op OP8, de toetsing en afsluiting van de examens. “Ik heb daarom afgesproken dat het reguliere onderzoek zou plaatsvinden op het vmbo en het vwo.”

Om ervoor te zorgen dat de medewerkers in de school niet verrast zouden worden door de bevindingen van de inspectie, hield Van Dijk hen via nieuwsbrieven op de hoogte van de dingen die zij zag op school. “Ik wilde hun laten weten hoe ik omging met de problemen die op de school afkwamen. De communicatie en informatievoorziening waren ook een scherp punt van kritiek van medewerkers op de vorige schoolleiding. Ze wilden meer openheid en transparantie.”

Openheid

Het bezoek van de inspectie in september was zeer grondig, oordeelt Van Dijk. “De inspecteurs hebben ook extra onderzoeken gedaan. Ik vind dat er door zeer kundige mensen op een zo objectief mogelijke manier informatie is verzameld over de situatie op onze school. Ze waren open over wat ze aantroffen en dat waardeer ik zeer. Ik ben erg voor openheid en transparantie, ook al zijn de berichten soms naar. Richting mijn opdrachtgever en naar de inspectie ben ik zelf ook volstrekt eerlijk geweest over wat ik zie en over mijn vraagtekens, dilemma’s en twijfels”.

Van Dijk kreeg, zoals gebruikelijk bij een inspectiebezoek, aan het einde van het onderzoek meteen een terugkoppeling. Zij koos ervoor om de hele schoolleiding daarbij aanwezig te laten zijn. Dat waren de onderwijskundig teamleiders en ook de vier beleidsadviseurs die Van Dijk inmiddels aan de schoolleiding had toegevoegd. “Zij hebben een belangrijke positie in de school en zien goed wat er hier allemaal gebeurt.”

Intake

Al tijdens het onderzoek van de inspectie kwam het project Leren verbeteren ter sprake. “Dat zei mij eerlijk gezegd niets, maar ik ben meteen op de website gaan kijken wat het project precies inhield. De inspectie raadde me aan om gebruik te maken van de beschikbare ondersteuning.” Vrijwel tegelijkertijd viel er een onderwijskundig teamleider uit op school: “Ik heb toen interim-teamleider Emilie van der Heijden aangesteld als integraal verantwoordelijke voor het onderwijskundig verbeterplan. Zij had wel al ervaring met Leren verbeteren, op een andere school.”

De eerste week van oktober belde Van Dijk met Leren verbeteren en ze legde tegenover projectleider Hans Sandtke alle kaarten op tafel. “Ik heb hem in alle eerlijkheid verteld wat de bevindingen van de inspectie waren en we hebben meteen een intake gepland. Bij die intake, direct na de herfstvakantie, was de nieuwe interim-teamleider ook aanwezig, en zij kon na dat gesprek meteen al verder met haar concept voor een verbeterplan.”

Op één lijn

Van Dijk was blij dat er zo snel geschakeld kon worden: “Sandtke begreep dat we direct aan de slag wilden. Hij was heel duidelijk over welke capaciteiten en kwaliteiten wij voor onze school nodig hadden en bracht ons in contact met adviseurs Clarien Veltkamp en Harry van Goor.” Tijdens de gesprekken met Sandtke voelde Van Dijk zich begrepen en gehoord, vertelt ze: “We zaten volledig op een lijn. Dat deed me goed, want als eindverantwoordelijke voelde ik dat ondersteuning zeer welkom was.”

Ondertussen werkte de teamleider verder aan het onderwijskundig verbeterplan. “Op het moment dat Clarien en Harry voor het eerst bij ons kwamen, hadden we al stappen gezet. Zij konden invoegen en leggen nu de focus op het opbouwen van kwaliteitszorg en het tot leven brengen van een kwaliteitscultuur die merkbaar wordt tot in de klas.”

Ontbrekende kennis

Van Dijk en haar school betrekken Veltkamp en Van Goor bij zoveel mogelijk zaken die dit najaar op school worden georganiseerd. “Op 3 december hadden we bijvoorbeeld al een vergadering ingepland om met de sectieleiders te praten over wat zij kunnen doen bij het aansturen van hun secties. Daar is Van Goor nu bij aangesloten en hij heeft een analyse van de resultaten van onze school in Vensters gegeven. Dat was voor de sectieleiders een eerste kennismaking met Vensters, want daar zijn we nog niet actief mee aan de slag geweest hier op school.”

In het verbeterplan staat het geven van een pedagogisch en didactisch ‘goede’ les centraal, vertelt Van Dijk. “De docenten weten eigenlijk niet wat dat is. Ze weten dus ook niet waar de inspectie op heeft gelet. Om hun die kennis bij te brengen, beginnen we met lesbezoeken bij alle docenten. Interim-teamleider Van der Heijden geeft vervolgens feedback op hun lessen, zodat zij snel met verbeteringen aan de slag kunnen gaan.”

Concrete plannen

Het Rembrandt College zet dit schooljaar nog alle verbeteringen in gang, waarna in december 2020 weer een uitgebreid bezoek van de inspectie zal plaatsvinden. Concrete stappen moet de school de komende tijd al gaan zetten op het gebied van vaardigheden van docenten en onderwijstijd. “In het voorjaar komen ze langs om te kijken of we dat verbeterd hebben.”

De school zal straks op meerdere punten moeten laten zien aan de inspectie dat er initiatieven zijn genomen om te verbeteren. “Als het gaat om de leskwaliteit kun je niet verwachten dat we dat binnen een jaar op orde hebben. Maar we zullen wel moeten aantonen dat alle docenten feedback hebben gehad en dat zij concrete verbeterplannen hebben ontwikkeld.”

Tsunami

Van Dijk is tevreden met de eerste fase van verbetering. Ze beschrijft het negatieve inspectieoordeel wel als ‘een enorme tsunami’: “Ik dacht alleen maar ‘help, hoe ga ik dit allemaal regelen’. Gelukkig voelde ik me direct daarna heel goed begrepen bij de intake van Leren verbeteren. Hans Sandtke schatte de zwaarte en de omvang van de problemen goed in. Ik kreeg meteen het gevoel dat ik er niet alleen voor sta.”

Tekst: Cindy Curré

 

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.