Project Leren verbeteren op het VO-congres

Door Right Amount of Weird

Hoe werken scholen aan goed en eigentijds onderwijs? Die vraag staat centraal op het VO-congres ‘Delen voor de toekomst’ op 26 maart aanstaande. Het congres biedt een boeiend programma, waarbij u kunt kiezen uit een breed aanbod van workshops, werksessies, masterclasses en lezingen. Op de website van het VO-congres vindt u een uitgebreide omschrijving van de lezingen en workshops.

Workshop Leren verbeteren

Vanuit het project Leren verbeteren verzorgen wij de workshop ‘Duurzame kwaliteitsverbetering: het belang van leiderschap, HRM en kwaliteitszorg’. In deze workshop krijgt u beter inzicht in het belang van leiderschap, human resources management en kwaliteitszorg en in de wijze waarop u als schoolleider in het verbeterproces verbindingen kunt leggen tussen deze drie factoren. Twee schoolleiders delen hun ervaringen met het proces van schoolontwikkeling op hun scholen. Een school had in het verleden een zeer zwakke afdeling, terwijl de andere school vanwege terugloop van leerlingaantallen met sluiting werd bedreigd, maar inmiddels als excellente school is erkend.

Stand Leren verbeteren

Op het meeting point zijn wij vanuit het project Leren verbeteren aanwezig met een stand. Hier kunt u bij ons terecht voor al uw vragen, advies en maatwerkondersteuning.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.