Project Leren verbeteren blijft bij B&T

Door Cindy Curre

Eind september werd bekend dat het Project Leren verbeteren ook de komende jaren zal worden uitgevoerd door B&T. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van OCW.

Projectleider Nienke Pol reageerde enthousiast: “We zijn zó blij dat we samen met onze adviseurs scholen en besturen kunnen blijven ondersteunen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De afgelopen jaren is gebleken dat de adviseurs van Leren verbeteren een belangrijke bijdrage leveren in verbetertrajecten op scholen en binnen besturen waar de onderwijskwaliteit onder druk staat.”

Bestuurlijke ondersteuning

De komende jaren zal het aanbod van Leren verbeteren nog verder worden versterkt en uitgediept: “We blijven onze ondersteuning continu ontwikkelen. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld bestuurlijke ondersteuning en een bestuurlijke review toegevoegd aan het aanbod.”

Niet alleen scholen en besturen met een onvoldoende kunnen gebruikmaken van Leren verbeteren: “Ook als je een herstelopdracht hebt of als je als school of stichting zelf gebreken in de kwaliteitszorg hebt geconstateerd, kom je in aanmerking voor ondersteuning.”

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.