Presentaties netwerkdag kwaliteitszorg

Door Right Amount of Weird

De zesde jaarlijkse landelijke netwerkdag van kwaliteitszorgmedewerkers in het voortgezet onderwijs vond plaats op dinsdag 3 november 2015. Dit jaar lag de focus op kwaliteitszorg in de klas en de bijdrage die medewerkers kwaliteitszorg kunnen leveren aan kwaliteitsverbetering en -zorg in de klas.

Presentaties

Keynote – Jan Fasen

Intervisie Schatkist – FOCUS leren & ontwikkelen

Van kwaliteit in beeld naar kwaliteit in het klaslokaal – Linda Odenthal

Kwaliteit maak je met elkaar – Linda Odenthal

Elke dag samen een beetje beter. LeerKRACHT – Joany de Wit en Yvonne Looye

De meerwaarde van Lean in het onderwijs – Marian Everhardt

Docentonderzoek en kwaliteitszorg: op zoek naar de verbinding – Ilona Mathijsen

Hoe kan ik ons kwaliteitsbeleid verder ontwikkelen? – Jeroen Coenders en Jaap Meulstee

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.