Praktijkvoorbeelden

Verhalen over het verbeterproces op andere scholen

Leren verbeteren ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Laat u inspireren door onderstaande praktijkervaringen.

 

Praktijkvoorbeelden

Bonaventuracollege – Binnen een jaar bij de beste tien procent

Met een gemiddeld eindexamencijfer van 5,9 hoorde de vwo-afdeling van het Bonaventuracollege landelijk gezien bij de slechtste tien procent. Met verschillende maatregelen wist deze zwakke afdeling in één jaar tijd echter bij de beste 10% te komen.

Download artikel

Cals College – Concrete ambities formuleren

Toen de havo-afdeling van het Cals College Nieuwegein zwak werd, lag er al een ambitieplan voor kwaliteit, personeel en organisatie klaar dat samen met docenten was opgesteld. Zo kon de school snel concrete ambities formuleren voor cijfers en examenresultaten en die behalen.

Download artikel

Candea College – Leerlingen langdurig volgen

Pieter Meulendijks, lid centrale directie, besloot niet te wachten op de jaarlijkse gegevens van de inspectie. Hij analyseerde met behulp van gegevens uit de eigen schooladministratie over een langere periode de in- door- en uitstroomgegevens van leerlingen.

Download artikel

Citycollege St. Franciscus – Taalpercentielen en differentiatie

Teamleiders van het Citycollege St. Franciscus in Rotterdam hebben per klas het verband tussen Cito-score, het basisschooladvies, taalpercentielen en het schoolsucces onderzocht. De conclusies hebben de school geholpen om van het predicaat zeer zwak af te komen.

Download artikel

Coenecoop College – De 5 communicatie-elementen

Bij communicatie, het goed overbrengen van een boodschap, zijn vijf elementen van belang: feiten, achtergrond, analyse, verbeteringen en toekomst. Op welk moment in het proces komt welk element aan bod? Directeur Jan Rozema vertelt over de aanpak van het Coenecoop College.

Download artikel

Da Vinci College – Verbinden en duidelijk zijn

Interim-manager Freek Polter en bestuurder Frida Steenblik vertellen samen over de snelle start, de uitdagingen met de medewerkers en de prettige samenwerking van het interim-traject op het Da Vinci College.

Download artikel

Edudelta – Audits

In dit praktijkvoorbeeld van Edudelta Onderwijsgroep wordt de audit-systematiek van een integraal kwaliteitszorgsysteem beschreven.

Download artikel

Esdal College – Een bekende als interim

Matthias Kooistra, lid van de kerndirectie, licht de afwegingen, keuze voor en ervaringen met een bekende als interim-directeur tijdens het verbeterproces op het Esdal College toe. “We wisten dat hij snel kon schakelen en in korte tijd veel in beweging zetten”.

Download artikel

Heerenlanden College – Basisscholen weten onvoldoende wat we doen

Het Heerenlanden College in Leerdam kampte enkele jaren geleden in twee vmbo-afdelingen met een laag onderbouwrendement en veel afstroom. Een van de verbetermaatregelen was een grondig onderzoek naar basisschooladviezen, dat leverde interessante bevindingen op.

Download artikel

Het Noordik – De docent als expert

CSG Het Noordik in Almelo veranderde de besturingsfilosofie en ging werken met resultaatverantwoordelijke teams aangestuurd door de teamleider. De directeur-bestuurder en vestigingsdirecteur vertellen meer over de aanleiding, achtergrond en professionaliseringsslag.

Download artikel

Het Platform Beroepsonderwijs – Audits

In dit praktijkvoorbeeld wordt de auditsystematiek van innovatieprojecten in het beroepsonderwijs beschreven

Download artikel

Het Sparrenbos college

Onder deze fictieve naam vertelt een school open en eerlijk over de ervaringen tijdens het verbeterproces. Welke verbeteracties zijn ingezet? En wat worden als belangrijke succes- en risicofactoren gezien?

Download artikel

Het Sperwer college

Onder deze fictieve naam vertelt een school open en eerlijk over de ervaringen tijdens het verbeterproces. Welke verbeteracties zijn ingezet? En wat worden als belangrijke succes- en risicofactoren gezien?

Download artikel

Het Springdal college

Onder deze fictieve naam vertelt een school open en eerlijk over de ervaringen tijdens het verbeterproces. Welke verbeteracties zijn ingezet? En wat worden als belangrijke succes- en risicofactoren gezien?

Download artikel

Het Stroombeek college

Onder deze fictieve naam vertelt een school open en eerlijk over de ervaringen tijdens het verbeterproces. Welke verbeteracties zijn ingezet? En wat worden als belangrijke succes- en risicofactoren gezien?

Download artikel

Meerwegen Scholengroep – Audits

Praktijkvoorbeeld van visitaties door zes scholen in dezelfde scholengroep aan de hand van een strak draaiboek. De visitatie is gericht op verantwoording en ontwikkeling en de school staat centraal. Naast de twee verplichte onderdelen (‘personeel & organisatie’ en ‘onderwijsontwikkeling’) kan de school zelf ook onderwerpen aandragen.

Download artikel

Prinsentuin Halsteren – Tekenen voor een zwakke school

In april 2010 doet de Inspectie een kwaliteitsonderzoek op Prinsentuin Halsteren. De reden: de school heeft magere examenresultaten en zwakke interne processen. Op hetzelfde moment wordt er gezocht naar een nieuwe vestigingsdirecteur. April van Loenen solliciteert.

Download artikel

Reformatorisch Samenwerkingsverband VO – Audits

Zeven scholen voeren onderling visitaties en audits uit met een hoge frequentie. Ze doen dit onder andere door het creëren van voldoende draagvlak, veel gesprekken en gericht onderzoek van een beperkt aantal onderwerpen met specifieke betrokkenen.

Download artikel

ROC Noorderpoort – Snel resultaat na analyse data

De havo/vwo van het Noorderpoort in Stadskanaal werd ‘zeer zwak’ verklaard. De klap kwam hard aan, maar docenten en schoolleiding pakken het verbeterproces samen op. Zij laten o.a. zien dat samen data analyseren snel tot resultaat leidt.

Download artikel

RSG Simon Vestdijk – Tussen sturen en loslaten

De omslag van leerlingen- naar personeelszorg en bijbehorende bestuursfilosofie zorgde voor een mentaliteitsverandering bij de teamleiders op RSG Simon Vestdijk. Zij zijn nu echt de spil tussen docenten en directie en leiden de kwaliteitsverbetering.

Download artikel

Synergie in de spiegel – Audits

CVO Rotterdam en Lucas Onderwijs, twee grote onderwijsaanbieders in Rotterdam en Den Haag en omgeving, al jaren samen in het collegiale visitatieproject Synergie in de spiegel. Wat kunnen anderen leren van de ervaringen van Synergie?

Download artikel

Transformationeel leiderschap – De weerbarstige praktijk

Een brede scholengemeenschap streefde naar ‘persoonsgeoriënteerd en ontwikkelingsgericht leiderschap’. De functie van afdelingsleider werd ingesteld, maar de ontwikkeling verliep moeizaam. Lees in dit praktijkvoorbeeld meer over de ervaringen, hobbels en successen.

Download artikel

Utrechtse vmbo-scholen – Audits

Na het uitvoeren van de audit en schrijven van een rapport, komen de betrokken nogmaals bij elkaar om de ervaringen met het visitatieproject uit te wisselen. Wat vond de ontvanger van de feedback? In dit voorbeeld enkele statements uit de praktijk.

Download artikel

Werkman College – Steeds benadrukken we doen het samen

Na een schoolbezoek in december 2012 constateerde de inspectie bij de vwo- afdeling van het Werkman College ‘een langdurig niet sturen op opbrengsten’. De afdeling kreeg 15 weken de tijd om de examenopbrengsten én het SE-CE verschil binnen de norm te brengen. Vestigingsdirecteur Co Tammeling vertelt hoe ze dit gedaan hebben.

Download artikel

Willem de Zwijger College – Snel handelen

Binnen driekwart jaar van zeer zwak naar een normaal toezichtarrangement, kan dat? Het lukte de havo-bovenbouw van het Willem de Zwijger College in Bussum. Rector Philip Wind vertelt over de voortvarende aanpak en de positieve instelling van de docententeams.

Download artikel

Zuyderzee College – Na de analyse begint het pas

De examenresultaten op de afdeling kader van het Zuyderzee College bleven onder de norm, zodat de school onder verscherpt toezicht kwam. Het lukte om in een jaar tijd van de lijst zeer zwakke scholen af te komen en de school wil leerlingen kansen blijven bieden.

Download artikel
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.