Esdal College – Een bekende als interim

Door Right Amount of Weird

Esdal College - Een bekende als interim

Matthias Kooistra, lid van de kerndirectie, licht de afwegingen tot, keuze voor en ervaringen met een bekende als interim-directeur tijdens het verbeterproces op het Esdal College toe. “We wisten dat hij snel kon schakelen en in korte tijd veel in beweging zetten”.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.