#7: Strategisch personeelsbeleid

Hoe de teamleider met docenten de schooldoelen realiseert

In deze zevende podcastaflevering van Leren verbeteren gaat het over de rol van de teamleider bij strategisch personeelsbeleid.

We bespreken wat strategisch personeelsbeleid betekent én kijken naar de praktijk: Wat is de rol van  teamleiders? Hoe werken teamleiders samen met docenten aan het realiseren van schooldoelen? En hoe begeleiden en beoordelen ze docenten?

We gaan in gesprek met Leren verbeteren-adviseur en interim schoolleider Sjors van Eijl en schoolleider Ella Verweij van het Amsfort College. Beleidsadviseur P&O Pascale Anholt vertelt hoe zij de teamleider ondersteunt bij vraagstukken rondom strategisch personeelsbeleid. Bas Wever, interim teamleider en Leren verbeteren-adviseur, vertelt dat belangrijke informatie voor strategisch personeelsbeleid uit allerlei gesprekken op school kan worden gehaald, waaronder het sectiegesprek.

De belangrijkste aandachtspunten bij strategisch personeelsbeleid voor de teamleider

 • Strategisch personeelsbeleid betekent dat je goed zicht hebt op wat de doelen zijn van jouw afdeling en jouw school, en dat je weet wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt. Onderwijskwaliteit en strategisch personeelsbeleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Doen de docenten de goede dingen en doen ze die dingen goed?
 • Als teamleider ben je geregeld bezig met vragen als ‘waarom doe ik dit’ en ‘helpt dit bij het realiseren van onze schooldoelen’.
  • Je werkt samen met docenten aan je onderwijsvisie en aan de schooldoelen. Het is belangrijk dat je docenten niet alleen als vakdocent aanspreekt, maar ook op de competenties die jij nu en in de komende periode binnen je school nodig hebt.
  • Het zicht krijgen op je team en op wat iedereen nodig heeft gebeurt continu. Niet alleen in formele gesprekken, maar juist ook tijdens sectievergaderingen en informele gesprekken.
 • Strategisch personeelsbeleid gaat (ook in deze tijd!) over het zoeken naar nieuwe docenten met de juiste competenties. Wat heeft het team nu nodig? Het draait niet alleen om vakkennis, maar ook om andere vaardigheden en eigenschappen. De schooldoelen staan daarbij centraal: waar willen we naartoe, hoe willen we werken en wat voor soort persoon hebben we daarbij nodig?
 • Teamleiders kunnen bij het uitoefenen van hun rol gebruikmaken van elkaar en van de expertise binnen hun bestuur op het gebied van personeelsbeleid.

Tips om zo goed mogelijk zicht te houden op docenten, zodat je met hen kan werken aan de schooldoelen

 • Blijf continu met docenten in gesprek over hun professionalisering en over wat ze nodig hebben. Dit hoeven geen uitgebreide, geplande gesprekken te zijn. Ook gesprekken bij het koffiezetapparaat zijn belangrijk.
 • Probeer als teamleider zoveel mogelijk in de school te zijn. Observeer hoe collega’s binnenkomen tijdens een vergadering, kijk op welke manier ze je vragen stellen en hoe ze met collega’s omgaan tijdens vergaderingen. Al deze informatie is bruikbaar bij het realiseren van je schooldoelen.
 • Blijf jezelf scholen in het voeren van gesprekken. Verschillende typen docenten vragen verschillende aanpakken. Verdiep je hierin en oefen met mede-teamleiders en eventueel met iemand van de afdeling P&O of hrm.
 • Observeer docenten ook tijdens het lesgeven, want dit kan je beeld van iemand veranderen. In podcast #8 gaan we hier verder op in.
 • Maak in vacatureteksten expliciet naar welke competenties en vaardigheden je op zoek ben. Het gaat hierbij om meer dan alleen vakkennis. Door zelf een uitgesproken profiel te maken, spreek je sneller mensen die goed bij de school en de functie passen. Bovendien word je als school aantrekkelijker voor potentiële medewerkers. Hanteer deze criteria vervolgens consequent in de selectiegesprekken.

Aan het woord in deze podcast

Ella Verweij (LinkedIn)
Ella is schoolleider vmbo gl/mavo/havo op het Amsfort College in Amersfoort. Na een aantal jaar in het basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs te hebben gewerkt, is zij inmiddels ruim vijftien jaar leidinggevende en schoolleider in het vo. De laatste jaren heeft Ella samen met het team een innoverend onderwijsprogramma ontwikkeld voor het Amsfort College.

Sjors van Eijl (LinkedIn)
Sjors is adviseur bij Leren verbeteren en interim schoolleider en adviseur. Hij werkte lange tijd in het mbo en is na een korte periode in het bedrijfsleven nu vijftien jaar werkzaam voor het vo. Sjors is nauw betrokken bij teamleiders en heeft goed zicht op hun rol binnen strategisch personeelsbeleid.

Pascale Anholt (LinkedIn)
Pascale werkt als beleidsadviseur P&O bij OVO Fryslân-Noord. Zij ondersteunt locatieleiders en teamleiders bij alles wat met personeelszaken te maken heeft.

Bas Wever (LinkedIn)
Bas is vanaf het eerste uur betrokken bij Leren verbeteren, waar hij als procesbegeleider al negen jaar verbetertrajecten van zeer zwakke en zwakke scholen begeleidt. Ook werkt Bas regelmatig als interim school- en teamleider. De afgelopen periode werkte hij aan een publicatie voor Leren verbeteren over hrm voor teamleiders (zie ‘verder lezen’ voor meer informatie).

Verder lezen

Bas Wever schreef onlangs de publicatie ‘Over de taal van de teamleider’. Hij geeft daarin teamleiders praktische handvatten voor het voeren van verschillende soorten gesprekken met docenten. In podcast #7 vertelt hij wat de kern is van de publicatie: “Hoe kom je verder met je medewerkers en als team? Dat begint met het ophalen van de juiste informatie en het bundelen daarvan, zodat je een strategische keuze kunt maken. Mijn publicatie gaat ook over de toekomst: Welke kant wil je op met het team en welke gevolgen heeft dat voor de samenstelling van je team?”

Werk maken van Strategisch HRM’ is een publicatie van de VO-academie (VO-raad) over de theorie van strategisch hrm. Daarnaast bevat de uitgave ook vijf interviews met schoolleiders.

In het rapport ‘Strategisch personeelsbeleid in het vo’ van de Universiteit Utrecht lees je hoe strategisch personeelsbeleid zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Het onderzoek werd uitgevoerd door Eva Knies, Peter Leisink en Julia Penning de Vries.

Julia Penning de Vries promoveerde in april 2021 op haar onderzoek ‘Are we on the same page?’. Ze bestudeerde daarvoor het peoplemanagement van leidinggevenden. In het bijzonder onderzocht zij de percepties die leidinggevenden en hun medewerkers in het voortgezet onderwijs hebben. Zitten zij op één lijn als het gaat om peoplemanagement?

De uitgave ‘Waaraan zie je de ontwikkeling als professionele schoolorganisatie’ van de VO-raad vertelt  hoe je strategisch hrm en een lerende cultuur in de school versterkt.

Goed onderwijs door focus op mensen’, een katern van de VO-academie (VO-raad), legt uit wat peoplemanagement is en hoe je er als schoolleider mee aan de slag kunt.

Colofon

Redactie: Hannah Edelbroek
Presentatie: Ron Benjamins
Techniek: Ludo de Boo

Abonneren

Om niks te missen kunt u zich abonneren op de podcasts van Leren verbeteren via een van de volgende kanalen:

Soundcloud >>
Spotify >>
iTunes >>
Google Podcasts >>

 

 

 

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.