#1 Het zeer zwak trauma

Oorzaken en gevolgen van een negatief inspectieoordeel

Wat gebeurt er met een school of afdeling die een onvoldoende of zeer zwak van de inspectie krijgt? In deze podcast gaan we daarover in gesprek met Hans Sandtke van Leren verbeteren en rector Pascal Scholtius van het Comenius Lyceum en de Comenius MAVO. Pascals havo-afdeling kreeg vlak voor zijn aantreden in 2018 een zeer zwak van de inspectie. Wat waren de oorzaken? Wat komt er dan allemaal op je af als schoolleider of teamlid en, nog belangrijker, wat kun je doen om weer van dit oordeel af te komen?

Tips van de sprekers

  • Wees je als school bewust van je resultaten. Als je cijfers naar beneden gaan, onderzoek meteen wat er aan de hand is.
  • Roep zo snel mogelijk externe hulp in; iemand die van buitenaf meekijkt en meedenkt en aan kan geven welke stappen er nodig zijn.
  • Als je risico’s constateert voor de onderwijskwaliteit kun je Leren Verbeteren ook al inschakelen. Je hoeft niet te wachten tot de inspectie een negatief oordeel geeft.
  • Kijk naar de talenten van je mensen. Wie kan wat goed en wie kun je voor specifieke taken inzetten?
  • Betrek leerlingen op een veilige manier bij je verbeterproces.

Aan het woord in deze podcast

Hans Sandtke (LinkedIn)
Hans is projectleider bij Leren verbeteren. Hij bezoekt scholen die een negatief oordeel hebben gekregen en stemt af welke ondersteuning er nodig is. Daarnaast is Hans senior adviseur bij onderwijsadviesbureau B&T.

Pascal Scholtius (LinkedIn)
Pascal is sinds 2018 rector van het Comenius Lyceum en de Comenius MAVO in Capelle a/d IJssel. Op het moment dat hij rector werd, had de havo-afdeling van zijn school net een zeer zwak gekregen van de inspectie.

Henriette Steuten (LinkedIn)
Henriette is conrector havo en docent Engels op het Comenius Lyceum.

Dorien Sluijter (LinkedIn)
Dorien is al vele jaren actief als adviseur van Leren Verbeteren. Als directeur van LinQue Consult is zij daarnaast ook als procesbegeleider betrokken bij uiteenlopende kwaliteitsvraagstukken in het onderwijs.

Verder lezen

Wat de Inspectie van het Onderwijs doet tijdens het vierjaarlijkse onderzoek op scholen en bij besturen, is hier op de website van de inspectie te lezen.

Een negatief oordeel van de inspectie heeft vrijwel altijd te maken met het niet in orde zijn van de onderwijsresultaten. De inspectie hanteert het onderwijsresultatenmodel bij de beoordeling. In deze video wordt het model toegelicht.

Pascal Scholtius en Dorien Sluijter hebben al eerder verteld over de eerste fase van het verbetertraject op het Comenius. De focus lag daarin op ‘zicht op ontwikkeling en begeleiding’ (OP2). Lees meer in dit artikel op de site van Leren verbeteren. Uiteraard is er ook elders op deze website veel inspirerende, informatieve en praktische informatie te vinden over het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de ondersteuning die Leren verbeteren daarbij kan bieden.

Colofon

Redactie: Hannah Edelbroek
Presentatie: Ron Benjamins
Techniek: Ludo de Boo

Abonneren

Om niks te missen kunt u zich abonneren op de podcasts van Leren verbeteren via een van de volgende kanalen:

Soundcloud >>
Spotify >>
iTunes >>
Google Podcasts >>

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.