7 tips voor de schoolscan en het stappenplan

Deze zeven tips zijn handig bij het maken van een verbeterplan, maar zijn ook van toepassing op de schoolscan en het stappenplan van het Nationaal Programma Onderwijs:

  • Tref geen ad-hocmaatregelen, maar analyseer eerst goed wat het probleem is.
  • Stel vervolgens samen met de docenten een verbeterplan op. Dat leidt tot meer kwaliteit, diepgang en draagvlak.
  • Kijk – uiteraard – naar de korte termijn, maar zeker ook naar de lange termijn: welk probleem wilt u het liefst zo snel mogelijk oplossen en wat moet tot een blijvend resultaat leiden?
  • Zorg dat de aanpassingen passen bij de school, bij het team en bij de schoolleiding. Wat kan de school aan? Houd de verbeteringen realistisch en haalbaar (voer dus niet ‘even’ een geheel nieuw onderwijsconcept in).
  • Zorg voor brede betrokkenheid en maak helder wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel. Met andere woorden: zorg voor eigenaarschap.
  • Een stimulerende en actieve sturing door bestuur, schoolleiding en teamleiding is een belangrijke voorwaarde voor succes. Dat betreft zowel het proces als de inhoud van het verbetertraject.
  • Houd de betrokkenheid op niveau door frequent en betekenisvol te communiceren met het hele team.

Vraag direct ondersteuning aan via het formulier onderaan deze pagina. Bellen met projectleider Hans Sandtke kan ook: 088-205 16 36 of 06-23 61 18 40.