Nieuws

Leren verbeteren houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van georganiseerde bijeenkomsten, nieuwe brochures en wijzigingen in het ondersteuningsaanbod.


Maak kennis met adviseur Koos Pluymert: “Ik probeer zo veel mogelijk de tweede viool te spelen”

Om scholen te begeleiden bij hun verbeterproces is aan het project Leren Verbeteren een grote pool adviseurs verbonden. Wat zij delen is expertise op het gebied van onderwijskwaliteit. Maar er zijn uiteraard ook onderlinge verschillen. Wie kunt u treffen als u Leren verbeteren inschakelt? In deze nieuwe artikelenserie portretteren we onze adviseurs. Deze aflevering: Koos […]

Lees meer

Regiobijeenkomsten Kwaliteitsmanagement VO

Stevig in het zadel – Goed voorbereid op het nieuwe toezicht “Zijn wij klaar voor het nieuwe toezicht?” Een vraag die menig bestuurder en medewerker kwaliteitszorg zich in deze periode zal stellen. In het nieuwe onderzoekskader van de inspectie wordt het bestuur nog nadrukkelijker het eerste aanspreekpunt van de inspectie. Bovendien moet u niet alleen […]

Lees meer

Inspectie over onderzoekskader 2017: “Voor ons is het ook allemaal nieuw”

Nog even, dan verandert de wijze waarop de onderwijsinspectie toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs. Per augustus 2017 treedt het nieuwe onderzoekskader in werking. Het zal wennen zijn voor het onderwijs, maar ook voor de inspectie zelf. “Voor ons is het ook allemaal nieuw”, benadrukt Karin Plantinga van de inspectie tijdens een bijeenkomst […]

Lees meer

Save the date: Leren verbeteren bijeenkomst Risicoscholen

Op 6 juni 2017 organiseert Leren verbeteren een speciale bijeenkomst voor leidinggevenden van scholen en afdelingen met een risicoattendering van de onderwijsinspectie. Tijdens deze middag gaat het over de vraag wat u kunt doen om te voorkomen dat uw afdeling of school (zeer) zwak wordt. Aan het eind van de middag gaat u naar huis met tips […]

Lees meer

Save the date: Regiobijeenkomsten Kwaliteitsmanagement VO

Op 21 en 23 maart 2017 organiseert Leren verbeteren samen met de Vereniging voor Kwaliteitszorgmedewerkers VO een tweetal regiobijeenkomsten voor bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers in het VO. Programma Tijdens deze bijeenkomsten besteden we onder meer aandacht aan preventie, de rol van docenten en het nieuwe onderzoekskader van de inspectie. Binnenkort vindt u op onze site meer […]

Lees meer

Ontmoet onze adviseurs

Leren verbeteren biedt al enige jaren succesvol ondersteuning aan scholen in het voortgezet onderwijs bij het verbeteren van onderwijskwaliteit. In die jaren is er heel veel kennis en ervaring opgebouwd. Kennis en ervaring die ook na de overgang van het projectmanagement van de VO-raad naar B&T heel waardevol is. De projectleiding doet er dan ook […]

Lees meer
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.