Nieuws

Leren verbeteren houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van georganiseerde bijeenkomsten, nieuwe brochures en wijzigingen in het ondersteuningsaanbod.


Pilot ‘vo-besturen versterken kwaliteitszorg’ wordt verlengd

Naar aanleiding van de introductie van het bestuursgerichte toezicht door de inspectie in 2017 is in het voorjaar van 2020 de pilot versterking kwaliteitszorg gestart. De pilot wordt verlengd. In april 2021 start de ondersteuning van tien nieuwe besturen. Besturen kunnen zich nu aanmelden. Schoolbesturen in het vo krijgen in de pilot een jaar lang […]

Lees meer

Schrijf nu in voor de reflectiesessies kwaliteitszorg

Met de online reflectiesessies kwaliteitszorg van Leren verbeteren kunt u uw kennis en inzichten op dit gebied uitbreiden en uitwisselen aan de hand van actuele onderwerpen. U kunt inschrijven voor vier verschillende sessies. De reflectiesessies zijn een instrument om opgedane kennis en ervaring verder te ontwikkelen. Door aan deze sessies deel te nemen kunt u […]

Lees meer

Het project: Scholen aan Zee in één jaar van zeer zwak naar voldoende

Scholen aan Zee, een brede scholengemeenschap in Den Helder, verbeterde zowel het beroepsonderwijs als de havo/vwo-afdeling van een inspectieoordeel zeer zwak naar voldoende. Dit gebeurde allebei in één jaar. Het driemanschap dat de huidige kerndirectie vormt, vertelt hoe dat is gelukt. Aan tafel zitten Hans van Beekum, algemeen directeur Scholen aan Zee, Sipko van Sluis, […]

Lees meer

Het moment van… Gabriëlle Hoolwerf

In deze nieuwe serie vertelt een adviseur van Leren verbeteren over een onvergetelijk moment. Kun je iets vertellen over jezelf en hoe je bij Leren verbeteren terecht bent gekomen? “Ik ben onderwijskundige en heb jarenlang als adviseur gewerkt bij B&T in Amsterdam. Juist toen ik in 2016 toe was aan iets nieuws, begon B&T met […]

Lees meer

Online reflectiesessies: samen zoeken naar een nieuwe rol voor de kwaliteitszorgmedewerker

In mei organiseerde B&T samen met het Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO vier online reflectiesessies. In deze sessies konden medewerkers kwaliteitszorg hun ervaringen ten tijde van de schoolsluiting delen. De sessies voorzagen in een grote behoefte: ‘Hoe kun je naar opbrengsten kijken als je die niet hebt?’ Wat doe je als kwaliteitsmedewerker wanneer er geen toetsen […]

Lees meer

Inspectietoezicht gaat door

De scholen gaan na de zomervakantie weer helemaal open en ook het inspectietoezicht gaat door. Zo veel mogelijk op afstand, maar waar nodig op locatie. Wat moet u weten over het toezicht in de komende maanden? Risicobesturen De inspectie pakt het toezicht op risicobesturen en op risicoscholen, -afdelingen en -opleidingen ongewijzigd weer op. Daar kan […]

Lees meer
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.