Nieuws

Leren verbeteren houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van georganiseerde bijeenkomsten, nieuwe brochures en wijzigingen in het ondersteuningsaanbod.


Inspectiebezoek nieuwe stijl op het Keizer Karel College

“We werden soms wel een beetje verrast” Het nieuwe Onderzoekskader van de inspectie is alweer zo’n halfjaar van kracht en de eerste scholen hebben ondervonden hoe het inspectiebezoek nieuwe stijl verloopt. Zo ook het Amstelveense Keizer Karel College. Rector-bestuurder Elisabeth Pels Rijcken deelt haar ervaringen. Samen met de rector-bestuurder van het Alkwin Kollege vormt zij […]

Lees meer

Maak kennis met adviseur Monique Hoogduin: “Onderwijskundig leiderschap betekent leidinggeven met lef en liefde”

Wat laten de cijfers zien? Monique Hoogduin (57) is expert in het duiden van data, én in het helpen verbeteren van het onderwijs. Ruim dertig jaar kent ze het werkveld inmiddels vanuit functies als docent, opleidingscoördinator, senior adviseur, schoolleider, manager van een schoolbegeleidingsdienst en hoofd kwaliteitsbeleid bij een schoolbestuur. “Het samen verbeteren van onderwijs blijft […]

Lees meer
Scholen mogen proactiever zijn

“Scholen mogen proactiever zijn”

In gesprek met inspecteur Anne Bergsma Kort voor de zomer ontvingen zo’n 140 VO-scholen een briefje van de inspectie met een waarschuwing of attendering. Soms kwam de brief als een verrassing. Beter is het als dat niet zo is. “Als je zo’n brief krijgt en je bent erdoor verrast, moet je je eigenlijk afvragen hoe […]

Lees meer
Focus op het groen

“Focus op het groen”

Bewustwording en praktische tips op bijeenkomst risicoscholen Wat doe je als je denkt of weet dat de kwaliteit op jouw school onder druk staat? Met deze vraag kwamen onlangs ruim veertig mensen, van ruim twintig onderwijsinstellingen, naar Utrecht voor een Leren verbeteren-bijeenkomst voor risicoscholen. Er was een rijk en informatief programma. Eén ding kwam regelmatig […]

Lees meer
Juliette Vermaas

Maak kennis met adviseur Juliette Vermaas: “Goed onderwijs begint bij goed leiderschap”

Hoe kun je de opbrengsten verbeteren? Het is een onderwerp waar Juliette Vermaas (47) inmiddels expert in is. Na haar studie beleids- en organisatiewetenschappen, startte ze in 1995 als adviseur bij Twijnstra Gudde. Ze leerde het onderwijs als werkveld vervolgens goed kennen bij onderzoeksinstituut IVA in Tilburg, waar ze zich gedurende tien jaar bezighield met […]

Lees meer

Leren verbeteren lanceert effectiviteitsonderzoek

Lessen voor de toekomst Het project Leren verbeteren bestaat inmiddels alweer zo’n jaar of acht. Jaren waarin de Leren verbeteren-adviseurs vele afdelingen en scholen begeleidden bij het versterken van hun kwaliteit. Daarmee bouwden we enorm veel kennis en ervaring op, die ons helpen om onze begeleiding voortdurend verder te verbeteren. Steeds beter weten we wat […]

Lees meer
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.