Nieuws

Leren verbeteren houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van georganiseerde bijeenkomsten, nieuwe brochures en wijzigingen in het ondersteuningsaanbod.


Het moment van… Juliette Vermaas

In deze serie vertelt een adviseur van Leren verbeteren over een onvergetelijk moment. Wat is voor jou het moment van Leren verbeteren dat je nooit zult vergeten? “Mijn stokpaardje is dat ik vind dat schoolleiders duidelijker moeten sturen. Veel schoolleiders die ik spreek voor Leren verbeteren zeggen dat ze de autonomie graag bij de professional […]

Lees meer

‘Hulp vragen was alleen maar goed’

John van Beek is directeur van De Mavo Vos in Vlaardingen en was tot een paar maanden geleden rector van de hele Vlaardingse Openbare Scholengroep (De Vos). Op drie van de vier scholen van De Vos stond in 2019 de onderwijskwaliteit onder druk. Hoewel de inspectie geen beoordeling ‘zwak’ gaf, schakelde de scholengroep toch de […]

Lees meer

Inspectie onderzoekt basisvaardigheden en doet steekproeven

Sinds 1 augustus is de standaard Basisvaardigheden (OP0) toegevoegd aan het onderzoekskader van de inspectie. Ook heeft de inspectie de teksten van de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch didactisch handelen (OP3) verduidelijkt. De inspectie voert vanaf 1 augustus 2023 onderzoeken uit met de bijgestelde onderzoekskaders. De adviseurs van Leren verbeteren werden […]

Lees meer

Het moment van… Bas Wever

In deze serie vertelt een adviseur van Leren verbeteren over een onvergetelijk moment. Wat is voor jou het moment van Leren verbeteren dat je nooit zult vergeten? “Ik werk al lang voor Leren verbeteren en in alle trajecten die ik begeleid, zie ik het kantelpunt waarop betrokkenen zich realiseren hoe cruciaal de teamleider is. Soms […]

Lees meer

Project Leren verbeteren blijft bij B&T

Eind september werd bekend dat het Project Leren verbeteren ook de komende jaren zal worden uitgevoerd door B&T. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van OCW. Projectleider Nienke Pol reageerde enthousiast: “We zijn zó blij dat we samen met onze adviseurs scholen en besturen kunnen blijven ondersteunen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De […]

Lees meer

‘Kwaliteitscultuur is geen managementhype, maar pure noodzaak’

Op de conferentie van Leren verbeteren gaf Myrte Legemaate een keynote over kwaliteitscultuur. Ze ging in op wat kwaliteitscultuur precies is en hoe je die kunt versterken. ‘Zoek met elkaar de plek der moeite.’ “Volg je professionele onderbuikgevoel”, is een van de adviezen waar Myrte haar keynote Leidinggeven aan onderwijskwaliteit mee opende op de conferentie […]

Lees meer
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.