Nieuws

Leren verbeteren houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van georganiseerde bijeenkomsten, nieuwe brochures en wijzigingen in het ondersteuningsaanbod.


Daling (zeer) zwakke vo-scholen zet door

Het aantal (zeer) zwakke scholen in het voortgezet en speciaal onderwijs is in schooljaar 2013-2014 verder gedaald. Dit blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. In het vo steeg het aantal afdelingen met een basisarrangement van 89,9 naar 92,7%. In het (voortgezet) speciaal onderwijs was er een stijging van 91,0% naar 95,3%. In het primair onderwijs […]

Lees meer

Toolkit OGW

Scholen die de komende jaren werk willen maken van de ambities uit het Sectorakkoord, zullen moeten investeren in deze brede opvatting van opbrengstgericht werken. Met de Toolkit OGW wil de VO-raad schoolleiders en docenten concrete handvatten geven om samen het leren van hun leerlingen zichtbaar te maken en continu te verbeteren. De Toolkit bestaat uit […]

Lees meer

Aantal (zeer) zwakke scholen verder gedaald

Steeds minder scholen zijn zwak of zeer zwak. In het (voortgezet) speciaal onderwijs voldeed afgelopen jaar 91,0 procent aan de minimum eisen van de inspectie. In het Onderwijsverslag 2012/2013, dat op 16 april 2014 wordt gepresenteerd, geeft de inspectie een uitgebreid beeld van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Ze gaat hierbij ook in op […]

Lees meer
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.