Nieuws

Leren verbeteren houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van georganiseerde bijeenkomsten, nieuwe brochures en wijzigingen in het ondersteuningsaanbod.


Informatiebijeenkomst risicoscholen: inschrijving geopend

Kom op 21 september naar ‘Uit de risicozone – In actie’ ‘Zwak’ of ‘Zeer zwak’: dat oordeel wil geen enkele onderwijsinstelling. Hebben we de boel op orde, dan hoeven we daar niet voor te vrezen. Zit u in een risicocategorie – hebt u bijvoorbeeld een waarschuwing of attendering van de inspectie ontvangen – dan is het […]

Lees meer

“Zijn wij klaar voor het nieuwe toezicht?” Regiobijeenkomsten Kwaliteitsmanagement boden antwoorden en handvatten

Bestuurders, schoolleiders, kwaliteitszorgmedewerkers… Op 21 en 23 maart kwamen ze in groten getale naar Zwolle en Rotterdam voor de Regiobijeenkomsten Kwaliteitsmanagement VO, georganiseerd door Leren verbeteren en het Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO. Centraal stond de vraag: “Zijn wij klaar voor het nieuwe toezicht?” Het is een vraag die blijkbaar velen bezighoudt. De organisatoren hadden gezorgd […]

Lees meer

Inspectie verzendt attenderingen en waarschuwingen

Deze maanden kunnen scholen van de inspectie een brief ontvangen met een waarschuwing of een attendering. In beide gevallen betekent dit dat de inspectie het risico aanwezig acht dat de school – voor één of meer afdelingen – op termijn een oordeel ‘zwak’ krijgt. Maar wat betekent het concreet en wat kunt u doen? Wat betekent […]

Lees meer

De expert review: “Samen werken aan waardevolle input voor het verbeterplan”

De klassieke audit kennen we wel. Een externe deskundige doet een onderzoek en levert een rapport met zijn bevindingen. Het is aan u om – al dan niet – iets met die bevindingen te doen. Hoewel zo’n klassieke audit uiteraard ook zijn nut heeft, kiest Leren verbeteren voor een andere aanpak: de expert review. Openbare […]

Lees meer

Maak kennis met adviseur Koos Pluymert: “Ik probeer zo veel mogelijk de tweede viool te spelen”

Om scholen te begeleiden bij hun verbeterproces is aan het project Leren Verbeteren een grote pool adviseurs verbonden. Wat zij delen is expertise op het gebied van onderwijskwaliteit. Maar er zijn uiteraard ook onderlinge verschillen. Wie kunt u treffen als u Leren verbeteren inschakelt? In deze nieuwe artikelenserie portretteren we onze adviseurs. Deze aflevering: Koos […]

Lees meer

Regiobijeenkomsten Kwaliteitsmanagement VO

Stevig in het zadel – Goed voorbereid op het nieuwe toezicht “Zijn wij klaar voor het nieuwe toezicht?” Een vraag die menig bestuurder en medewerker kwaliteitszorg zich in deze periode zal stellen. In het nieuwe onderzoekskader van de inspectie wordt het bestuur nog nadrukkelijker het eerste aanspreekpunt van de inspectie. Bovendien moet u niet alleen […]

Lees meer
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.