Nieuws

Leren verbeteren houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van georganiseerde bijeenkomsten, nieuwe brochures en wijzigingen in het ondersteuningsaanbod.


Presentaties netwerkdag kwaliteitszorg

De zesde jaarlijkse landelijke netwerkdag van kwaliteitszorgmedewerkers in het voortgezet onderwijs vond plaats op dinsdag 3 november 2015. Dit jaar lag de focus op kwaliteitszorg in de klas en de bijdrage die medewerkers kwaliteitszorg kunnen leveren aan kwaliteitsverbetering en -zorg in de klas. Presentaties Keynote – Jan Fasen Intervisie Schatkist – FOCUS leren & ontwikkelen […]

Lees meer

Kennisbijeenkomst Leren verbeteren over motiveren in de school

19 januari 2016 – Aidadreef 4 Utrecht Scholen die hun onderwijsopbrengsten willen verbeteren, kunnen uiteenlopende maatregelen treffen. Uiteindelijk gaat het erom dat leerlingen beter, meer, anders gaan leren. Hoe motiveer je leerlingen daartoe? Wat kunnen docenten doen? En hoe motiveer je als leidinggevende je docenten? Wat bedoelen we precies met het begrip motivatie? Tijdens de […]

Lees meer

Netwerkdag Kwaliteitszorg: de klas in!

Landelijke netwerk- en studiedag voor medewerkers kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs – dinsdag 3 november 2015 Na vijf succesvolle edities in voorgaande jaren vindt de jaarlijkse landelijke netwerkdag van kwaliteitszorgmedewerkers in het voortgezet onderwijs dit jaar plaats op dinsdag 3 november 2015. Dit jaar ligt de focus ligt op kwaliteitszorg in de klas en de […]

Lees meer

Komt u ook naar VO2020 Werkt!?

Begin het nieuwe schooljaar goed met de conferentie VO2020 Werkt! Met interactieve werksessies en consultatiegesprekken met experts en ervaringsdeskundigen komt u in aanraking met de projecten van de VO-raad en met elkaar. Uiteraard zijn wij vanuit het steunpunt ook aanwezig en verzorgen wij een praktische werksessie. Bent u er ook bij op 24 september in […]

Lees meer

Save the date! 24 september werkconferentie ‘VO2020 werkt’

Ga op 24 september 2015 tijdens de conferentie ‘VO2020 Werkt’ aan de slag met instrumenten om de kwaliteit op school in het schooljaar 2015-2016 nog te verbeteren. Bestuurders, schoolleiders en middenmanagers die in de dagelijkse praktijk op school operationeel actief zijn, werken op deze werkconferentie zelf met praktische handvatten en instrumenten die de ambities uit […]

Lees meer

Netwerkdag Kwaliteitszorg: de klas in!

Kwaliteitszorg: de klas in! Dat is het thema van de landelijke netwerkdag op 3 november 2015 voor medewerkers kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs. De netwerkdag over onderwijskwaliteit, die jaarlijks plaatsvindt in Utrecht, wordt georganiseerd voor én door medewerkers kwaliteitszorg, met ondersteuning vanuit het project Leren Verbeteren. Inschrijving voor de netwerkdag start kort na de zomervakantie. Thema: […]

Lees meer
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.