Nieuws

Leren verbeteren houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van georganiseerde bijeenkomsten, nieuwe brochures en wijzigingen in het ondersteuningsaanbod.


Save the date! 24 september werkconferentie ‘VO2020 werkt’

Ga op 24 september 2015 tijdens de conferentie ‘VO2020 Werkt’ aan de slag met instrumenten om de kwaliteit op school in het schooljaar 2015-2016 nog te verbeteren. Bestuurders, schoolleiders en middenmanagers die in de dagelijkse praktijk op school operationeel actief zijn, werken op deze werkconferentie zelf met praktische handvatten en instrumenten die de ambities uit […]

Lees meer

Netwerkdag Kwaliteitszorg: de klas in!

Kwaliteitszorg: de klas in! Dat is het thema van de landelijke netwerkdag op 3 november 2015 voor medewerkers kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs. De netwerkdag over onderwijskwaliteit, die jaarlijks plaatsvindt in Utrecht, wordt georganiseerd voor én door medewerkers kwaliteitszorg, met ondersteuning vanuit het project Leren Verbeteren. Inschrijving voor de netwerkdag start kort na de zomervakantie. Thema: […]

Lees meer

Workshop WOLF-analyse

Op 12 februari organiseert het project Leren verbeteren in samenwerking met René Alberts van Cito een workshop over de WOLF-analyses. Schoolleiders en (kwaliteitszorg)medewerkers die een nadere analyse van hun (examen)resultaten willen hebben, ontvangen tijdens deze workshop antwoorden op de volgende vragen: 1. Hoe maak je op vraagniveau een vergelijking tussen de resultaten van je groep […]

Lees meer

Project Leren verbeteren op het VO-congres

Hoe werken scholen aan goed en eigentijds onderwijs? Die vraag staat centraal op het VO-congres ‘Delen voor de toekomst’ op 26 maart aanstaande. Het congres biedt een boeiend programma, waarbij u kunt kiezen uit een breed aanbod van workshops, werksessies, masterclasses en lezingen. Op de website van het VO-congres vindt u een uitgebreide omschrijving van […]

Lees meer

Verbetertermijn zeer zwakke scholen ingekort tot één jaar

De Eerste Kamer heeft op 20 januari ingestemd met het wetsvoorstel om de verbetertermijn van zeer zwakke scholen te verkorten tot één jaar. In december 2014 ging de Tweede Kamer al akkoord. De wet treedt op 1 augustus 2015 in werking. De wet regelt dat de inspectie de minister informeert als de resultaten van een […]

Lees meer

Daling (zeer) zwakke vo-scholen zet door

Het aantal (zeer) zwakke scholen in het voortgezet en speciaal onderwijs is in schooljaar 2013-2014 verder gedaald. Dit blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. In het vo steeg het aantal afdelingen met een basisarrangement van 89,9 naar 92,7%. In het (voortgezet) speciaal onderwijs was er een stijging van 91,0% naar 95,3%. In het primair onderwijs […]

Lees meer
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.