Nieuws

Leren verbeteren houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van georganiseerde bijeenkomsten, nieuwe brochures en wijzigingen in het ondersteuningsaanbod.


Ontmoet onze adviseurs

Leren verbeteren biedt al enige jaren succesvol ondersteuning aan scholen in het voortgezet onderwijs bij het verbeteren van onderwijskwaliteit. In die jaren is er heel veel kennis en ervaring opgebouwd. Kennis en ervaring die ook na de overgang van het projectmanagement van de VO-raad naar B&T heel waardevol is. De projectleiding doet er dan ook […]

Lees meer

Project Leren Verbeteren ook preventief aan de slag

Per 1 augustus heeft B&T het Project Leren Verbeteren overgenomen van de VO-raad. Hoewel het aantal zeer zwakke afdelingen van scholen steeds verder afneemt, zien projectleiders Hans Sandtke en Tijmen Bolk én het ministerie van OCW nog voldoende nieuwe uitdagingen, zoals het betrekken van de eindverantwoordelijk schoolleider bij een verbetertraject: “Als schoolleiding moet je weten […]

Lees meer

Terugblik conferentie Schoolontwikkeling: als het erop aankomt

Op 10 juni 2016 vond de slotconferentie plaats van project Leren verbeteren in het IJsseldelta center in Zwolle. Na een keynote van Jelmer Evers, bekijkt u hier zijn presentatie, vonden er twee workshoprondes plaats. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in gesprek tijdens de werklunch. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het PEC […]

Lees meer

Conferentie – Schoolontwikkeling: Als het erop aankomt

Je gaat het pas zien als je het doorhebt Johan Cruijff In de afgelopen acht jaar van project Leren verbeteren hebben we steeds scherper in beeld gekregen wat er op school nodig is als de kwaliteit van een school verbeterd moet worden: Wat vraagt het van het leiderschap? Hoe richt je de kwaliteitszorg in? Wat […]

Lees meer

Scan Leren Verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat van de scan is een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen. De scan bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat negen risicofactoren die een indicatie geven of de […]

Lees meer

Kennisbijeenkomst Leren verbeteren en duurzame schoolontwikkeling

Als scholen naar aanleiding van een inspectiebeoordeling moeten verbeteren, lukt het hen doorgaans wel om op korte termijn de opwaartse lijn in te zetten. Maar hoe zet je die ontwikkeling door en voorkom je terugval op het moment dat de externe druk minder is? Met andere woorden: hoe zorg je voor duurzame ontwikkeling? Dat is […]

Lees meer
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.