Nieuwe whitepaper: Kwaliteitszorg in coronatijd

Door Cindy Curre

In deze nieuwe whitepaper van Leren verbeteren kijken we naar kwaliteitszorg in coronatijd en naar twee specifieke onderdelen van onderwijskwaliteit in het bijzonder: zicht op ontwikkeling en begeleiding (standaard OP2) en didactisch handelen (standaard OP3).

Dit zijn twee kernstandaarden van de inspectie waarop het onder normale omstandigheden al ingewikkeld is om te sturen en die direct effect hebben op de onderwijsresultaten van leerlingen. Juist daarom vragen deze kernstandaarden nu in het bijzonder aandacht.

Tips en handvatten

De whitepaper beschrijft hoe kwaliteitszorg er op dit moment uitziet, welke risico’s ontstaan en hoe scholen hiermee kunnen omgaan. We gaan tevens in op de kansen die deze nieuwe situatie het onderwijs biedt en op de mooie dingen die ook gebeuren.

Op basis van de ervaringen tijdens de eerste periode van afstandsonderwijs en het fysieke en hybride onderwijs in het najaar van 2020 geven we ten slotte concrete tips en handvatten voor docenten, schoolleiders, bestuurders en stafmedewerkers, om kwaliteitszorg in 2021 zo goed en zo werkbaar mogelijk vorm te geven.

Download nu de nieuwe whitepaper Kwaliteitszorg in coronatijd.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.