Nieuwe reflectiesessies kwaliteitszorg: schrijf nu in voor najaar 2022!

Door Cindy Curre

Leren verbeteren organiseert in het najaar twee nieuwe online reflectiesessies over kwaliteitszorg. De eerste gaat over burgerschap en veiligheid, en de tweede over onderwijsresultaten. Zorg dat u er ook bij bent en schrijf nu meteen in!

Met de online reflectiesessies kwaliteitszorg van Leren verbeteren kunt u uw kennis en inzichten op de diverse aspecten van kwaliteitszorg uitbreiden en uitwisselen aan de hand van actuele onderwerpen. U krijgt meer zicht en grip op de onderwijskwaliteit op uw school, met het onderzoekskader van de inspectie als basis. Vervolgens kunt u vanuit uw eigen visie en ambities het onderwijs op uw school verder ontwikkelen.

Voor wie?

De sessies zijn bedoeld voor teamleiders, schoolleiders en kwaliteitsmedewerkers in het VO en hun collega’s die nauw betrokken zijn bij kwaliteitszorg: HRM-adviseurs, projectleiders en innovators. Iedereen is welkom: van startend tot zeer ervaren. Met een collega deelnemen aan de sessies vergroot het effect, omdat u met elkaar kunt bespreken wat de opgedane kennis en ervaring concreet betekenen voor de eigen organisatie en welke acties gaan bijdragen aan verdere ontwikkeling.

Organisatie en kosten

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Leren verbeteren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Per sessie is er een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. We willen u daarom vragen bij inschrijving de sessies te reserveren in uw agenda. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan horen we dit graag tijdig, zodat we iemand van de wachtlijst een plaats kunnen geven.

Thema’s

In oktober en november organiseren we reflectiesessies over de (kern)standaarden VS1, VS2, OR1 en OR2.

Oktober 2022: burgerschap en veiligheid
Deze sessie gaat over een veilige schoolomgeving en een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. Wat is uw bijdrage hieraan vanuit uw specifieke rol, op school of stafbureau? Hoe zorgen we met elkaar voor een klimaat dat bijdraagt aan bevordering en versterking van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de pluriforme samenleving? Op welke manier is uw school een oefenplaats daarvoor? En hoe maken we die basiswaarden met elkaar zichtbaar in de organisatie?
NB: deze sessies hebben inmiddels plaatsgevonden.

November 2022: De onderwijsresultaten in beeld
In deze sessie staan de onderwijsresultaten in de breedste zin centraal. We bespreken zicht en grip op de leerresultaten én ambitieuze verwachtingen wat betreft het ontwikkelen van sociaal-maatschappelijke competenties. Hoe voldoen we aan de gestelde norm (eigen of extern) en de eigen ambities op dit gebied? Hoe besteden we aandacht aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming in een passende mix? En hoe sluit je aan op het vervolgonderwijs?
NB: de sessies van 17 en 18 november zijn inmiddels vol. U kunt zich daar niet meer voor aanmelden.

In het voorjaar van 2023 organiseren we reflectiesessies over de kernstandaarden BKA1/SKA1, BKA2/SKA2 en BKA3/SKA3. Meer informatie over deze sessies en de mogelijkheid tot inschrijven wordt dit najaar via de website en nieuwsberichten bekend.

Doet u mee?

We hopen u te mogen begroeten bij (een van) deze nieuwe reflectiesessies. Inschrijven kunt u hier doen. Voorafgaand aan de sessie ontvangt u:

  • een powerpointpresentatie waarin aspecten van het thema worden geschetst;
  • links naar websites met actuele interviews;
  • links naar online berichten over de huidige situatie;
  • de gespreksvragen die zijn geformuleerd.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Caroline Offerhaus: 06-25 69 50 39/caroline.offerhaus@vbent.org, Nienke Pol: 06-30 69 52 30/nienke.pol@vbent.org of Gabriëlle Hoolwerf: 088-20 51 636/ gabrielle@projectlerenverbeteren.nl.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.