Nieuwe reflectiesessies kwaliteitszorg in voorjaar 2023

Door Cindy Curre

Leren verbeteren organiseert komend voorjaar twee nieuwe online reflectiesessies over kwaliteitszorg. Zorg dat u er ook bij bent en schrijf nu meteen in!

Met de online reflectiesessies kwaliteitszorg van Leren verbeteren kunt u aan de hand van actuele onderwerpen uw kennis en inzichten op dit gebied uitbreiden en uitwisselen. Deelname is kosteloos. U krijgt meer zicht en grip op de onderwijskwaliteit op uw school door deze reflectiesessies, met het onderzoekskader van de inspectie als basis. Ook kunt u uw opgedane kennis en ervaring verder ontwikkelen en verspreiden. Vervolgens kunt u vanuit uw eigen visie en ambities het onderwijs op uw school verder ontwikkelen.

Voor wie?

De sessies zijn bedoeld voor teamleiders, schoolleiders en kwaliteitsmedewerkers in het VO en hun collega’s die nauw betrokken zijn bij kwaliteitszorg: HRM-adviseurs, projectleiders en innovators. Iedereen is welkom: van startend tot zeer ervaren. Met een collega deelnemen aan de sessies vergroot het effect, omdat u met elkaar kunt bespreken wat de opgedane kennis en ervaring concreet betekenen voor uw eigen organisatie en welke acties gaan bijdragen aan verdere ontwikkeling.

Organisatie en kosten

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Leren verbeteren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Per sessie is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. We willen u daarom vragen bij inschrijving de sessies te reserveren in uw agenda. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan horen we dit graag tijdig.

Thema’s

In het voorjaar van 2023 organiseren we reflectiesessies over de kernstandaarden BKA1/SKA1, BKA2/SKA2 en BKA3/SKA3.

Februari 2023: Uitvoering en kwaliteitscultuur
Hoe bevordert u kwaliteitsbewustzijn en hoe maakt u onderwijskwaliteit bespreekbaar in uw organisatie? In deze sessie bespreken we de inspectiestandaard Uitvoering en kwaliteitscultuur en wat die in de praktijk betekent. We bekijken dit onder andere vanuit het cyclische perspectief waarmee deze standaard in het inspectiekader is opgenomen. In hoeverre is de uitvoering (de dagelijkse praktijk) in lijn met visie, ambitie en doelen? Zit in de uitvoering verweven dat je op school regelmatig reflecteert, feedback geeft en/of evalueert en bijstelt? We inventariseren wat succesvol bijdraagt aan een professionele kwaliteitscultuur en hoe verschillende onderwijsorganisaties daarmee aan de slag zijn gegaan. En we gaan in op de ervaringen binnen deze inspectiestandaard vanuit het herziene inspectiekader.

Maart 2023: Evaluatie, verantwoording en dialoog vanuit visie op kwaliteit, ambities en doelen
Het woord dialoog loopt als een rode draad door het inspectiekader. Wat verstaan we onder een goede dialoog? Met wie praat je dan, waarover en wanneer? In deze sessie staat de inspectiestandaard Evaluatie, verantwoording en dialoog centraal en de relatie van deze standaard met de andere kwaliteitsstandaarden. Want de taal die je gebruikt in de dialoog is onder andere een weerslag van je kwaliteitscultuur. Welke woorden gebruik je in je visie en ambitie en hoe praat je vervolgens over de opbrengsten daarvan? In hoeverre is je besturingsfilosofie richtinggevend voor de kwaliteitsstructuur en de vormgeving van je verantwoording? Vinden er doorlopende dialogen plaats of zijn dit fotomomenten? En is verantwoording een doorlopend proces of is een inspectiebezoek een aanjager hiervoor?

Doet u mee?

We hopen u te mogen begroeten bij (een van) deze sessies. Inschrijven kunt u hier doen. Voorafgaand aan de sessie ontvangt u:

  • een powerpointpresentatie waarin aspecten van het thema worden geschetst;
  • links naar websites met actuele interviews;
  • links naar online berichten over de huidige situatie;
  • de gespreksvragen die zijn geformuleerd.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Caroline Offerhaus: 06-25 69 50 39/caroline.offerhaus@vbent.org, Nienke Pol: 06-30 69 52 30/nienke.pol@vbent.org of Gabriëlle Hoolwerf: 06-18 51 21 95/ gabrielle@projectlerenverbeteren.nl.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.