Nieuwe brochure: Duurzame onderwijsontwikkeling

Door Cindy Curre
Leren verbeteren werkt, onderzoeksrapportage

De brochure Duurzame onderwijsontwikkeling geeft schoolleiders en bestuurders effectieve adviezen over het duurzaam overwinnen van kwaliteitsproblemen. Deze nieuwe uitgave is gebaseerd op een eigen onderzoek van Leren verbeteren.

Onderwijs vraagt om continue ontwikkeling. Wanneer een afdeling of school erin slaagt om voortdurend in ontwikkeling te blijven en steeds beter onderwijs te bieden, dan spreken we van duurzame onderwijsontwikkeling. Maar hoe realiseer je die? Daarvoor geeft de brochure concrete handvatten.

Voorbeelden

De inhoud van de brochure Duurzame onderwijsontwikkeling. Een continu proces naar steeds beter onderwijs is gebaseerd op een onderzoek dat Leren verbeteren in 2021 uitvoerde in opdracht van het ministerie van OCW. Het doel van het onderzoek was om zicht krijgen op wat er nodig is in het leerproces van scholen om het basisniveau van kwaliteit duurzaam te overtreffen en duurzame onderwijsontwikkeling te realiseren.

In het onderzoek zijn negen casussen uit de praktijk onderzocht. Het ging daarbij allemaal om scholen die begeleiding hadden gekregen van Leren verbeteren bij de verbetering van hun onderwijskwaliteit. De scholen werden tijdens het onderzoek beoordeeld op de mate van duurzame onderwijsontwikkeling en verdeeld in drie categorieën: scholen met een geringe, een bescheiden en een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling. De brochure bevat onder meer drie geanonimiseerde voorbeelden die een impressie uit de praktijk geven.

Download nu de nieuwe brochure Duurzame onderwijsontwikkeling

 

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.