Nieuw onderzoek van Leren verbeteren: Bestuurders in beweging

Door Cindy Curre

Bestuurders zijn de afgelopen jaren actiever gaan sturen op onderwijskwaliteit en zien dat in toenemende mate als een verantwoordelijkheid die zij delen met schoolleiders. Dit is een van de belangrijkste conclusies van een nieuw onderzoek van Leren verbeteren, getiteld: Bestuurders in beweging, een verkenning naar de veranderende rol van bestuurders van onder- en bovengemiddeld presterende scholen in het voortgezet onderwijs.

Het verkennende onderzoek was bedoeld om inzicht te krijgen in het beeld dat bestuurders in het voortgezet onderwijs zelf hebben van hun eigen rol ten aanzien van onderwijskwaliteit en hun eigen handelen op dit gebied. Een belangrijke constatering van het onderzoek is dat de rolopvatting en -invulling van bestuurders ten aanzien van onderwijskwaliteit lijken te veranderen. In het onderzoek signaleren we een trend dat bestuurders actiever (zijn gaan) sturen op kwaliteit en dat in toenemende mate als een verantwoordelijkheid beschouwen die zij delen met schoolleiders. Dat heeft ook gevolgen voor de relatie en samenwerking van bestuurders met schoolleiders.

Positief over onderzoekskader

Verder valt op dat bestuurders aangeven veel belang te hechten aan kwaliteitszorg en dat ze vertellen dat dit aandachtsgebied volop in ontwikkeling is. Als het gaat om onderwijskwaliteit speelt cultuur ook een belangrijke rol in de ogen van bestuurders. Over het algemeen zijn de bestuurders positief over het nieuwe onderzoekskader en hun relatie met de inspectie. Ook geven ze aan het oordeel van de inspectie waar nodig in te zetten om beweging te creëren.

Wat doen bestuurders van bovengemiddeld presterende scholen anders?

Bestuurders met een onvoldoende afdeling en bestuurders met bovengemiddeld presenterende scholen spreken als het gaat om onderwijskwaliteit en hun eigen rol en interventies in veelal dezelfde termen en uitdrukkingen. Hun belevingswereld verschilt daarentegen ook op sommige aspecten van elkaar.

Bestuurders met bovengemiddeld presterende scholen:

  • hanteren een stevige structuur in het strategisch beleid en de opvolging hiervan;
  • hebben ruime ervaring in het werken met hun kwaliteitszorgsysteem en weten goed waar zij op moeten letten om te voorkomen dat het misgaat;
  • hechten veel belang aan veiligheid en vertrouwen en hebben een scherp oog voor de cultuur binnen hun organisatie;
  • zetten vreemde ogen bewust in om hun organisatie en zichzelf scherp te houden;
  • onderhouden proactief een relatie met de inspectie.

Meer lezen?

Download hier de publieksversie van het onderzoek, of bekijk hier de achtergronden bij het onderzoek.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.