Nieuw: analyse van de kwaliteitszorg in één dag

Door Cindy Curre

Leren verbeteren biedt vanaf nu een kwaliteitsanalyse in één dag aan. Samen met twee adviseurs van Leren verbeteren licht u gedurende een hele dag de kwaliteitszorg op uw school grondig door. Aan het einde van die dag ligt er een voorstel voor een plan van aanpak.

Hans Sandtke, projectleider van Leren verbeteren, hoopt met de analyse scholen te kunnen helpen om problemen te voorkomen: “Veel scholen roepen onze hulp in op het moment dat zij een aanwijzing krijgen van de inspectie. Uiteraard komen we dan zo snel mogelijk in actie, maar liever zouden we al eerder onze expertise willen delen. Bovendien zijn er signalen dat de inspectie die aanwijzing niet meer gaat sturen, omdat zij ervan uitgaat dat scholen dit zelf ook in beeld hebben.”

Laagdrempelig

Bij de kwaliteitsanalyse in één dag zijn twee adviseurs van Leren verbeteren de hele dag op locatie. Sandtke: “Het is een laagdrempelig en kleinschalig onderzoek. We betrekken de schoolleider die kwaliteitszorg in zijn of haar portefeuille heeft er natuurlijk bij en ook de medewerker kwaliteitszorg, zodat we een zo volledig mogelijk beeld krijgen.”

Scan Leren verbeteren

De nadruk ligt bij de kwaliteitsanalyse in één dag op de standaarden SKA1, SKA2 en SKA3 uit het nieuwe onderzoekskader van de inspectie. De schoolleider vult vooraf de (vernieuwde) ‘Scan Leren verbeteren’ in op de website van Leren verbeteren. Deze kan ook door meerdere mensen worden ingevuld vanuit verschillende rollen. Een van de adviseurs bekijkt de scan van de school en stelt samen met de schoolleider van tevoren de onderzoeksvraag vast.

Daarnaast analyseren de adviseurs diverse documenten van de school, zoals de opbrengstenkaart, de kwaliteitsagenda en het kwaliteitszorgplan. De adviseurs voeren gedurende de dag gesprekken in de school met leerlingen en medewerkers, waarna de documenten en de praktijk met elkaar worden vergeleken.

Aanbevelingen

“Aan het begin en het einde van de dag is er een gesprek met de schoolleider”, vertelt Sandtke. “In het eerste gesprek wordt de onderzoeksvraag (nogmaals) vastgesteld en besproken en in het laatste gesprek presenteren we de bevindingen en aanbevelingen. Zo weet de schoolleider aan het einde van de dag precies waar de school vanaf dat moment mee aan de slag kan. En daarvoor bieden we uiteraard ook handreikingen aan.”

Ook geïnteresseerd in de kwaliteitsanalyse in één dag? Op de jaarlijkse Netwerkdag van kwaliteitszorgmedewerkers op 2 november wordt deze officieel gepresenteerd. U kunt ook contact opnemen met projectleider Hans Sandtke: 088-205 16 36 of 06-23 61 18 40.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.