Nienke Pol neemt het stokje over van Hans Sandtke

Door Cindy Curre

Nienke Pol is de nieuwe projectleider van Leren verbeteren. Zij is al langer bij Leren verbeteren betrokken, maar neemt vanaf januari 2023 de leiding over van Hans Sandtke. Die blijft de eerste maanden nog op de achtergrond betrokken. ‘We willen de overdracht zorgvuldig doen.’

“Ik ben meer dan zes jaar projectleider geweest en daarvoor was ik al Leren verbeteren-adviseur, toen het project nog door de VO-raad werd uitgevoerd. Het is een mooi moment om het nu over te dragen”, begint Hans Sandtke.

“Maar wat heb ik genoten van mijn tijd bij Leren verbeteren. We hebben zoveel scholen kunnen helpen en die hebben ook zo vaak positief gereageerd op de samenwerking. Dat is fantastisch. Daarnaast heb ik met buitengewoon inspirerende adviseurs gewerkt. Zij zijn zó goed en deskundig. Elke keer weer gaan ze een traject heel bevlogen in. Ik heb veel van ze geleerd.”

Preventie

De afgelopen zes jaar is er binnen Leren verbeteren steeds meer aandacht gekomen voor preventie, blikt Hans terug. Niet alleen scholen die een beoordeling zwak of zeer zwak hebben gekregen van de inspectie komen voor begeleiding in aanmerking, maar ook scholen die risico’s zien op het gebied van onderwijskwaliteit. En sinds enkele maanden kunnen ook besturen begeleiding krijgen. “De podcasts, de conferenties, de reflectiesessies: allemaal helpen ze scholen om al in actie te komen als ze zelf signaleren dat de onderwijskwaliteit onder druk staat”, vertelt Nienke Pol.

Nienke werkt al langer voor Leren verbeteren, onder meer met de reflectiesessies. “Sinds het voorjaar van 2022 werken we samen toe naar het moment dat ik het van Hans overneem. Vanaf de zomervakantie ben ik medeprojectleider. Ik heb een jaar lang de kunst kunnen afkijken bij Hans. Het spreekt me aan dat je als projectleider heel inhoudelijk bezig bent. Je maakt kennis met een school, kijkt wat het probleem is en zoekt dan welke adviseur het beste daarbij past.”

Hand in hand

Nienke was eerder onder meer docent, beleidsmedewerker en directeur in het voortgezet speciaal onderwijs. Binnen B&T houdt ze zich al negen jaar bezig met leiderschap en kwaliteitsontwikkeling. “Dat gaat in mijn ogen hand in hand. Je moet niet alleen kijken of en hoe je de goede dingen doet, maar ook hoe je die aanstuurt. Ook bij Leren verbeteren gaat het daarover.”

Daarnaast is ze al acht jaar lid van de Vliegende Brigade van de PO-Raad, de evenknie van Leren verbeteren in het primair en speciaal onderwijs. “Er zijn veel overeenkomsten. Het draait vaak om of de schoolleiding in staat is om kritisch naar zichzelf te kijken en of zij toestaat dat anderen daarover meedenken.”

Politiek

“Ik ga geen dingen veranderen om te veranderen”, antwoordt Nienke op de vraag wat haar plannen zijn. “Maar de tijden veranderen wel. We merken dat onderwijskwaliteit hoog op de politieke agenda staat. Er vinden veranderingen plaats in het toezicht en scholen veranderen zelf natuurlijk ook steeds. En dus zal ook Leren verbeteren er ongetwijfeld over een paar jaar anders uitzien.”

De uitbreiding met bestuurlijke ondersteuning door Leren verbeteren past wat Nienke betreft uitstekend in de toenemende aandacht voor onderwijskwaliteit. “Het ministerie heeft ons gevraagd om onze focus uit te breiden, ook omdat we met B&T al een pilot hadden gedraaid op dat gebied. De afgelopen vijf jaar worden bestuurders nadrukkelijker bevraagd en beoordeeld. Met de bestuurlijke ondersteuning kunnen we hen helpen om de aansluiting tussen de bestuurlijke grip en dat wat er gebeurt op scholen te verbeteren.”

Nog even

Hans blijft dit schooljaar nog actief voor Leren verbeteren. “Ik vind het leuk om nog even betrokken te zijn. Bovendien willen we de overdracht zorgvuldig doen. Elke school in het voortgezet onderwijs die problemen ondervindt bij de onderwijskwaliteit moet op onze ondersteuning kunnen rekenen. Het is in het belang van de leerlingen dat zij snel geholpen worden. En er zullen nu eenmaal altijd scholen zijn waar het even moeilijker is, door wat voor omstandigheden dan ook.”

“We zien ook de effecten van corona nog sterk terug”, zegt Nienke. “Het gaat dan om sociaal-emotionele problemen van jongeren, maar ook om zorgen die scholen hebben of leerlingen wel goed genoeg zijn voorbereid om een volgende stap te kunnen zetten in hun schoolloopbaan. Er is dus genoeg te doen voor de adviseurs van Leren verbeteren. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er op dit moment in 79 scholen trajecten lopen.”

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.