Maak kennis met adviseur Geppie Bootsma: “Zo mooi als scholen weer met elan verder kunnen”

Door Claudia Smit
Geppie Bootsma

Haar rugzak vol veertig jaar ervaring en kennis zet adviseur Geppie Bootsma graag in om scholen te helpen verbeteren. “Daar leer ik zelf ook nog steeds van.”

De drive om anderen te helpen verbeteren, is aangeboren, denkt ze. Als kleuter zette ze  haar poppen al op een rijtje en speelde ze juf. Dat ze koos om docent Nederlands te worden, was volgens Bootsma dan ook logisch. “Het is ontzettend leuk om jonge mensen te helpen bij hun ontwikkeling. Nederlands is daarvoor bij uitstek het mooiste vak. Als je over basale vaardigheden als spreken, luisteren en schrijven beschikt, ben je succesvoller in alles wat je in je leven doet.”

Gemotiveerd

Na 22 jaar lesgeven, maakte Bootsma in 2000 de overstap naar begeleidingsdienst APS om scholen en taaldocenten te helpen bij hun taalonderwijs en -beleid. Al snel breidden haar werkzaamheden zich uit naar het helpen verbeteren van schoolorganisaties in het algemeen, van krachtig leiderschap, de ontwikkeling naar een professionele cultuur tot begeleiding van docenten en het verbeteren van opbrengsten. Sinds 2012 is ze bij het project Leren Verbeteren betrokken, eerst voor APS en toen deze dienst in 2016 stopte, als zelfstandig adviseur. “Scholen willen zich graag verbeteren”, vertelt ze. “Een onvoldoende beoordeling van de inspectie zorgt ervoor dat iedereen in school zich ervan bewust is dat het anders moet en daartoe gemotiveerd is. Dat maakt mijn werk heel plezierig.”

Breed inzetbaar

De kracht van Leren Verbeteren is volgens Bootsma het systematisch kijken naar oorzaken en samen met de school zoeken naar oplossingen. “Als ervaren adviseurs zijn we daarbij breed inzetbaar. Ik weet de juiste vragen te stellen aan mensen in alle lagen van de organisatie: directie, teamleiders en docenten”, legt ze uit. “Ik ben bovendien heel praktisch gericht. Ik heb een rugzak vol ervaring en kennis en kan die goed vertalen naar wat iemand nodig heeft om verder te kunnen.”

Cultuur

Vaak gaat het om een combinatie van factoren waardoor het op een school niet goed gaat, merkt Bootsma. “Die zie je meestal terug in de cultuur op school: mensen ervaren geen gezamenlijkheid en er is geen gerichtheid op verbetering. Op een succesvolle school reflecteren mensen continu op wat ze doen: wat gaat goed, wat willen we behouden en wat is nodig om meer resultaat te boeken? Die cultuur zie je overal terug: zoals de directie omgaat met teamleiders, zo zullen teamleiders omgaan met docenten en docenten met leerlingen. Het creëren van een gezamenlijke ambitie blijkt een belangrijke succesfactor.”

Maatwerk

“Maar het verbeteren van onderwijs is geen EHBO waarbij je altijd op eenzelfde manier een mitella aanbrengt”, benadrukt ze. “Het gaat altijd om maatwerk en daardoor vind ik het juist ook zo interessant. De problemen kunnen weliswaar overeenkomen, maar elke school heeft haar eigen context. Dat betekent dat je elke situatie eerst goed moet analyseren en daarna bekijkt welke verbeteracties er mogelijk zijn die passen bij de mensen die er werken.”

Kennis delen

De samenwerking met andere adviseurs binnen Leren Verbeteren noemt ze niet alleen prettig, maar ook leerzaam. “De adviseurs hebben verschillende achtergronden waardoor je kennis kunt delen en elkaar kunt aanvullen. Het liefst werk ik met een collega samen op een school. Met z’n tweeën zie je meer en het is prettig om te overleggen over hoe het gaat, wat helpt en wat anders kan. Daardoor verbeter je je zelf ook weer.”

Interactie

Ook na veertig jaar is ze niet uitgeleerd en verdiept ze haar kennis en ervaring nog steeds, vertelt ze. “Vooral als het gaat om hoe mensen in elkaar zitten. Ik word er steeds beter in om de interactie te herkennen die bepaalde effecten heeft op hoe het in de school gaat. Als een teamleider bijvoorbeeld het plan van aanpak ‘Op naar de 90 procent’ noemt, dan kijkt hij vooral naar de korte termijn. Maar het uiteindelijke doel is groter dan alleen dat doen wat de inspectie wil. En dat er dan nog een slag te maken is, merk ik als ik vervolgens docenten hoor zeggen: ‘De resultaten zijn goed, dus waar heeft de inspectie het over?’ Als de resultaten op orde zijn, is dat heel mooi, maar dat betekent niet dat je klaar bent. Het gaat om welke ambitie je als school wilt nastreven.”

Boeiend

Bootsma is 65 jaar en inmiddels begonnen met het afbouwen van werk. Ze doet nu voornamelijk nog projecten voor Leren Verbeteren. “Onderwijs blijft boeiend. Zoals ik het in het begin fantastisch vond als leerlingen mooie teksten schreven of goede resultaten behaalden, vind ik het nu zo mooi om te zien hoe scholen weer met elan verder kunnen. Ik ben van plan om volgend jaar te stoppen, maar de tijd gaat zo snel. Het kan dus maar zo zijn, dat ik nog even doorga, hoor.”

Tekst: Daniëlla van ’t Erve

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.