Onze adviseurs

Deskundig en persoonlijk advies op maat

Een adviseur of procesbegeleider van Leren verbeteren helpt uw school een stap verder in het verbeterproces. Onze adviseurs beschikken over ruime kennis en ervaring met het ondersteunen van risicoscholen, scholen met een onvoldoende oordeel en zeer zwakke scholen. Een procesbegeleider is een adviseur die gespecialiseerd is in het verbetertraject van zeer zwakke scholen en begeleidt intensief alle stappen van het verbeterproces. 

Wij koppelen de vraag, context en wensen van uw school aan een geschikte adviseur. De projectleiding van Leren verbeteren houdt een persoonlijke intake met u waarin de aard en omvang van de problematiek worden verkend zodat de projectleiding een goede keuze kan maken voor een passende adviseur. De adviseur maakt vervolgens kennis met de schoolleiding en bespreekt de specifieke ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden. Iedere school krijgt deskundig en persoonlijk advies op maat.

Er zijn circa twintig adviseurs die in opdracht van project Leren verbeteren scholen begeleiden bij hun verbeterproces. Naast hun werkzaamheden voor Leren verbeteren voeren deze adviseurs ook veel andere ondersteuningstrajecten uit, als zelfstandig adviseur of in dienst van een (onderwijs)adviesbureau.

Team van Leren verbeteren: projectleiding en adviseurs

Op de foto (v.l.n.r.): Voorste rij zittend: Rob Jasperse (inmiddels met pensioen)  |  Voorste rij staand: Gert Jan Bos, Ronald Elte, Jonneke Adolfsen, Clarien Veltkamp, Hans Sandtke, Math van Loo, Juliette Vermaas, Harry van Goor, Geppie Bootsma, Koos Pluymert, Hans Ruisch  |  Achterste rij: Sjors van Eijl, Dorien Sluijter, Jac Schreuder (inmiddels met pensioen), Monique Hoogduin, Marian Everhardt, Gabriëlle Hoolwerf, Titus Al. Niet op de foto: Wim Bos, Piet Helmholt, Kees-Jan Vreeker en Bas Wever.

De adviseurs van Leren verbeteren zijn:

Jonneke Adolfsen

Titus Al

Geppie Bootsma

Gert Jan Bos

Wim Bos

Sjors van Eijl

Ronald Elte

Marian Everhardt

Harry van Goor


Piet Helmholt

Monique Hoogduin

Math van Loo

Koos Pluymert

Hans Ruisch

Dorien Sluijter

Clarien Veltkamp

Juliëtte Vermaas

Kees-Jan Vreeker

Bas Wever


Henk van Woudenberg

Ondersteuning aanvragen?

Wilt u ondersteuning door een adviseur aanvragen? Neem dan contact op met Leren verbeteren.

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.