Onze adviseurs

Deskundig en persoonlijk advies op maat

Een adviseur of procesbegeleider van Leren verbeteren helpt uw school een stap verder in het verbeterproces. Onze adviseurs beschikken over ruime kennis en ervaring met het ondersteunen van risicoscholen, scholen met een onvoldoende oordeel en zeer zwakke scholen. Een procesbegeleider is een adviseur die gespecialiseerd is in het verbetertraject van zeer zwakke scholen en begeleidt intensief alle stappen van het verbeterproces. 

Wij koppelen de vraag, context en wensen van uw school aan een geschikte adviseur. De projectleiding van Leren verbeteren houdt een persoonlijke intake met u waarin de aard en omvang van de problematiek worden verkend zodat de projectleiding een goede keuze kan maken voor een passende adviseur. De adviseur maakt vervolgens kennis met de schoolleiding en bespreekt de specifieke ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden. Iedere school krijgt deskundig en persoonlijk advies op maat.

Er zijn circa twintig adviseurs die in opdracht van project Leren verbeteren scholen begeleiden bij hun verbeterproces. Naast hun werkzaamheden voor Leren verbeteren voeren deze adviseurs ook veel andere ondersteuningstrajecten uit, als zelfstandig adviseur of in dienst van een (onderwijs)adviesbureau.

Op de foto (v.l.n.r.): Hans Ruisch, Pieter Duits, Geppie Bootsma, Piet Helmholt, Juliette Vermaas, Koos Pluymert, Hans Sandtke, Dorien Sluijter, Nienke Pol, Harry van Goor, Jonneke Adolfsen, Math van Loo, Wim Bos, Gert Jan Bos, Erica ter Wee, Kees-Jan Vreeker, Charlotte van Thiel en Sjors van Eijl.

Niet op de foto: Titus Al, Ronald Elte, Gea Heuven, Monique Hoogduin, Gabriëlle Hoolwerf, Sonja de Kreij, Clarien Veltkamp en Bas Wever.

De adviseurs van Leren verbeteren zijn:

Jonneke Adolfsen

Jonneke Adolfsen

Titus Al

Titus Al

Geppie Bootsma

Geppie Bootsma

Gert Jan Bos

Wim Bos

Wim Bos

Sjors van Eijl

Sjors van Eijl

Ronald Elte

Harry van Goor

Harry van Goor

Piet Helmholt

Piet Helmholt

Gea Heuven

Monique Hoogduin

Sonja de Kreij

Math van Loo

Math van Loo

Koos Pluymert

Koos Pluymert

Hans Ruisch

Hans Ruisch

Dorien Sluijter

Charlotte van Thiel

Charlotte van Thiel

Clarien Veltkamp

Juliette Vermaas

Juliette Vermaas

Kees-Jan Vreeker

Kees-Jan Vreeker

Erica ter Wee

Erica ter Wee

Bas Wever

Henk van Woudenberg

Ondersteuning aanvragen?

Wilt u ondersteuning door een adviseur aanvragen? Neem dan contact op met Leren verbeteren.

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.