Ondersteunings­aanbod

Op weg naar (nog) beter onderwijs

Leren verbeteren is gespecialiseerd in het gezond maken van scholen met een achterstand in onderwijskwaliteit. Naast de intern aanwezige expertise werken wij intensief samen met ervaren adviseurs. Ons aanbod hangt samen met het Inspectieoordeel, waardoor wij voornamelijk ondersteuning bieden aan scholen met een onvoldoende of zeer zwakke afdeling. Een deel van ons aanbod is ook interessant voor scholen die hun onderwijskwaliteit willen verbeteren. Leren verbeteren beschikt over een vastgesteld budget, waardoor er sprake kan zijn van uitputting van het aanbod.

Ondersteuningsinstrumenten

Alle scholen die aan de slag willen met het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs, kunnen gebruik maken van onderstaande mogelijkheden.

Ondersteuning scholen met attendering of waarschuwing

  • Vier dagdelen kosteloze ondersteuning van een expert. Indien nodig of gewenst gevolgd door twee dagdelen ondersteuning op basis van cofinanciering: de school en Leren verbeteren delen de kosten.

Vragen
Heeft u vragen? Of wilt u afspraken maken voor ondersteuning op maat? Neem contact op met Leren verbeteren:
contact@projectlerenverbeteren.nl
088 20 51 636

Ondersteuning onvoldoende afdelingen

  • Afhankelijk van de schoolsituatie ontvangt u een aantal dagdelen kosteloze ondersteuning van een expert, indien nodig of gewenst gevolgd door maximaal zes dagdelen ondersteuning op basis van cofinanciering: de school en Leren verbeteren delen de kosten.
  • Indien nodig of gewenst: ondersteuning van zes dagdelen op basis van cofinanciering voor docenten en teamleiders in het leren kijken naar het primaire proces in de school vanuit het beoordelingskader van de inspectie.
  • Indien nodig of gewenst: expert review uitgevoerd door twee ervaren experts van Leren verbeteren, onder wie de beoogd procesbegeleider. Tijdens de expert review maken de experts van Leren verbeteren samen met de schoolleiding een scherpe analyse en geven ze een aanzet tot of aanscherping van het verbeterplan. De expert review vindt plaats op basis van cofinanciering: € 3.900 is kosteloze ondersteuning, € 3.900 wordt bijgedragen door de school.

Vragen
Heeft u vragen? Of wilt u afspraken maken voor ondersteuning op maat? Neem contact op met Leren verbeteren:
contact@projectlerenverbeteren.nl
088 20 51 636

Ondersteuning zeer zwakke afdelingen

  • Gedurende een jaar wekelijkse ondersteuning van een expert op basis van cofinanciering: de school en Leren verbeteren delen de kosten. Ieder betaalt maximaal € 15.023,-
  • Een expert review uitgevoerd door twee ervaren experts van Leren verbeteren, onder wie de beoogd procesbegeleider. Tijdens de expert review maken de experts van Leren verbeteren samen met de schoolleiding een scherpe analyse en een aanzet tot of aanscherping van het verbeterplan. De expert review vindt plaats op basis van cofinanciering: € 3.900 is kosteloze ondersteuning, € 3.900 wordt bijgedragen door de school.

Vragen
Heeft u vragen? Of wilt u afspraken maken voor ondersteuning op maat? Neem contact op met Leren verbeteren:
contact@projectlerenverbeteren.nl
088 20 51 636

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.