Ondersteunings­aanbod

Op weg naar (nog) beter onderwijs

Leren verbeteren is gespecialiseerd in het gezond maken van scholen met een achterstand in onderwijskwaliteit. Naast de intern aanwezige expertise werken wij intensief samen met ervaren adviseurs. Ons aanbod hangt samen met het inspectieoordeel, waardoor wij voornamelijk ondersteuning bieden aan scholen met een onvoldoende of zeer zwakke afdeling.

U hoeft niet te wachten met het benaderen van Leren verbeteren tot het inspectieoordeel is gepubliceerd. Leren verbeteren kan uw school ondersteunen zodra het inspectiebezoek is afgelegd en u al vrij zeker weet dat het oordeel onvoldoende of zeer zwak uitgesproken gaat worden. Hoe eerder de ondersteuning start, hoe sneller de onderwijskwaliteit weer is hersteld, zo is onze ervaring.

Naast aanbod voor scholen met het oordeel onvoldoende of zeer zwak heeft Leren verbeteren een preventief aanbod gericht op risicoscholen. Leren verbeteren beschikt over een vastgesteld budget, waardoor er sprake kan zijn van uitputting van het aanbod.

Leren verbeteren ondersteunt ook besturen, omdat in het huidige toezichtkader van de inspectie niet alleen scholen, maar ook besturen worden beoordeeld.

Ondersteuningsinstrumenten

Alle scholen die aan de slag willen met het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs, kunnen gebruik maken van onderstaande mogelijkheden.

Ondersteuning risicoafdeling (attendering of waarschuwing)

Een risicoafdeling heeft een waarschuwing of attendering ontvangen van de inspectie, of de school kan aantonen dat er risico bestaat voor de onderwijskwaliteit.

  • Afdeling met aantoonbaar risico: acht dagdelen op basis van cofinanciering. De school en Leren verbeteren delen de kosten: school €2.570 en Leren verbeteren €2.570.
  • Een verlenging is mogelijk wanneer de school en de adviseur van Leren verbeteren samen concluderen dat er meer inzet nodig is. In dat geval kan het traject verlengd worden met dezelfde omvang als het eerste traject. De verlenging vindt ook plaats op basis van cofinanciering.

Vragen
Heeft u vragen? Of wilt u afspraken maken voor ondersteuning op maat? Neem contact op met Leren verbeteren:
contact@projectlerenverbeteren.nl
088 20 51 636

Ondersteuning onvoldoende afdelingen

Een afdeling die door de inspectie het oordeel onvoldoende heeft ontvangen. Dit is vastgesteld in een inspectierapport of tijdens het schoolbezoek mondeling reeds aangekondigd.

  • Afdeling met oordeel onvoldoende: twaalf dagdelen kosteloze ondersteuning van een expert.
  • Flankerende afdeling met vergelijkbare risico’s, maar (nog) niet onvoldoende: zie ondersteuning risicoafdeling.
  • Een verlenging is mogelijk wanneer de school en de adviseur van Leren verbeteren samen concluderen dat er meer inzet nodig is. In dat geval kan het traject verlengd worden met dezelfde omvang als het eerste traject. De verlenging vindt plaats op basis van cofinanciering: de school en Leren verbeteren delen de kosten.

Vragen
Heeft u vragen? Of wilt u afspraken maken voor ondersteuning op maat? Neem contact op met Leren verbeteren:
contact@projectlerenverbeteren.nl
088 20 51 636

Ondersteuning zeer zwakke afdelingen

Een afdeling die door de inspectie het oordeel zeer zwak heeft ontvangen. Dit is vastgesteld in een inspectierapport of tijdens het schoolbezoek mondeling reeds aangekondigd. De ondersteuning voor een school met een zeer zwakke afdeling is intensief. De aandacht richt zich niet alleen op de zeer zwakke afdeling, omdat de ervaring leert dat de problematiek breder, soms zelfs in alle afdelingen, aanwezig is.

Gedurende een jaar wekelijkse ondersteuning van een expert op basis van cofinanciering: de school en Leren verbeteren delen de kosten. Ieder betaalt maximaal €18.660.

Vragen
Heeft u vragen? Of wilt u afspraken maken voor ondersteuning op maat? Neem contact op met Leren verbeteren:
contact@projectlerenverbeteren.nl
088 20 51 636

Review (risico-, onvoldoende of zeer zwakke afdeling)

Een risico-, onvoldoende of zeer zwakke afdeling kan als onderdeel van het begeleidingstraject een review inzetten, die wordt uitgevoerd door twee ervaren experts van Leren verbeteren, onder wie de beoogd procesbegeleider. Tijdens de review maken de experts van Leren verbeteren samen met de schoolleiding en een team van betrokkenen uit alle lagen in de school een scherpe analyse en geven ze een aanzet tot of aanscherping van het verbeterplan.

De review vindt plaats op basis van cofinanciering: €4.390 is kosteloze ondersteuning en €4.390 wordt bijgedragen door de school.

Vragen
Heeft u vragen? Of wilt u afspraken maken voor ondersteuning op maat? Neem contact op met Leren verbeteren:
contact@projectlerenverbeteren.nl
088 20 51 636

Kwaliteitsanalyse in één dag

Met een Kwaliteitsanalyse in één dag licht u samen met twee adviseurs van Leren verbeteren gedurende een hele dag de kwaliteitszorg en de kwaliteit van het onderwijs op uw school grondig door. De nadruk ligt op de standaarden SKA1, SKA2 en SKA3 uit het nieuwe onderzoekskader van de inspectie. Aan het einde van die dag ligt er een voorstel voor een plan van aanpak. De kwaliteitsanalyse in één dag is niet alleen bedoeld voor scholen met een risico-, onvoldoende of zeer zwakke afdeling. Ook andere scholen kunnen deze ondersteuning aanvragen.

De kwaliteitsanalyse in één dag vindt plaats op basis van cofinanciering: €2.570 is kosteloze ondersteuning en €2.570 wordt bijgedragen door de school.

Vragen
Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak maken voor een kwaliteitsanalyse in één dag? Neem contact op met Leren verbeteren:
contact@projectlerenverbeteren.nl
088 20 51 636

Bestuurlijke ondersteuning risico

In het huidige toezichtkader van de inspectie worden niet alleen scholen, maar ook besturen beoordeeld. Daarom biedt Leren verbeteren bij de verbetering van kwaliteit ook (gesubsidieerde) ondersteuning aan besturen.

De adviseurs van Leren verbeteren kunnen adviseren bij een herstelopdracht of ondersteuning bieden bij het inrichten en uitvoeren van verbeterplannen. Het is niet per se nodig dat een bestuur een onvoldoende heeft gekregen. Ook een herstelopdracht of aantoonbare gebreken in de bestuurlijke kwaliteitszorg komen in aanmerking voor ondersteuning. Bij bestuurlijke ondersteuning richten de adviseurs van Leren verbeteren zich vooral op zicht en grip op onderwijskwaliteit van de school/scholen die het bestuur aanstuurt.

Bestuurlijke ondersteuning in het kader van risico vindt plaats op basis van cofinanciering: €3.090 is kosteloze ondersteuning en €3.090 wordt bijgedragen door het bestuur.

Vragen
Heeft u vragen? Of wilt u afspraken maken voor ondersteuning op maat? Neem contact op met Leren verbeteren:
contact@projectlerenverbeteren.nl
088 20 51 636

Bestuurlijke ondersteuning onvoldoende

In het huidige toezichtkader van de inspectie worden niet alleen scholen, maar ook besturen beoordeeld. Daarom biedt Leren verbeteren bij de verbetering van kwaliteit ook (gesubsidieerde) ondersteuning aan besturen.

Bij een oordeel onvoldoende kunnen de adviseurs van Leren verbeteren het bestuur ondersteuning bieden bij het inrichten en uitvoeren van verbeterplannen. Bij bestuurlijke ondersteuning richten de adviseurs van Leren verbeteren zich vooral op zicht en grip op onderwijskwaliteit van de school/scholen die het bestuur aanstuurt.

Bestuurlijke ondersteuning voor besturen met een oordeel onvoldoende vindt plaats op basis van cofinanciering: €6.730 is kosteloze ondersteuning en €6.730 wordt bijgedragen door het bestuur.

Vragen
Heeft u vragen? Of wilt u afspraken maken voor ondersteuning op maat? Neem contact op met Leren verbeteren:
contact@projectlerenverbeteren.nl
088 20 51 636

Bestuurlijke review

Een bestuur kan een review inzetten die wordt uitgevoerd door twee ervaren experts van Leren verbeteren, onder wie de beoogd procesbegeleider. Tijdens de review maken de experts van Leren verbeteren samen met het bestuur een scherpe analyse en geven ze een aanzet tot of aanscherping van het verbeterplan.

De review vindt plaats op basis van cofinanciering: €4.390 is kosteloze ondersteuning en €4.390 wordt bijgedragen door het bestuur.

Vragen
Heeft u vragen? Of wilt u afspraken maken voor ondersteuning op maat? Neem contact op met Leren verbeteren:
contact@projectlerenverbeteren.nl
088 20 51 636

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.