Leren verbeteren ondersteunt nu ook besturen

Door Cindy Curre

In het huidige toezichtkader van de inspectie worden niet alleen scholen, maar ook besturen beoordeeld. Daarom biedt Leren verbeteren op verzoek van het ministerie van OCW bij de verbetering van kwaliteit nu ook (gesubsidieerde) ondersteuning aan besturen.

De adviseurs van Leren verbeteren kunnen adviseren bij een herstelopdracht of ondersteuning bieden bij het inrichten en uitvoeren van verbeterplannen. Het is niet per se nodig dat een bestuur een onvoldoende heeft gekregen. Ook een herstelopdracht of aantoonbare gebreken in de bestuurlijke kwaliteitszorg komen in aanmerking voor ondersteuning.

Cofinanciering

De ondersteuning geschiedt in cofinanciering: het ministerie van OCW subsidieert 50% en het schoolbestuur betaalt de andere 50%. De omvang en inrichting van de ondersteuning is altijd maatwerk en afhankelijk van de vraag.

Ondersteuningsaanbod

Leren verbeteren ondersteunt al vele jaren scholen waarvan één of meer afdelingen bij een inspectiebezoek een onvoldoende hebben gekregen of zelfs het oordeel zeer zwak. Sinds enkele jaren worden ook scholen ondersteund die zelf problemen met de onderwijskwaliteit signaleren en een negatief inspectieoordeel voor willen zijn. Kijk hier voor ons ondersteuningsaanbod.

Ervaren adviseurs

We hebben een pool van zeer ervaren en deskundige adviseurs. Zij adviseren en ondersteunen bij alle denkbare aspecten van onderwijskwaliteit. In het geval van besturen zullen de adviseurs zich vooral richten op zicht en grip op onderwijskwaliteit van de school/scholen die het bestuur aanstuurt.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.