Leren verbeteren lanceert effectiviteitsonderzoek

Door Claudia Smit

Lessen voor de toekomst

Het project Leren verbeteren bestaat inmiddels alweer zo’n jaar of acht. Jaren waarin de Leren verbeteren-adviseurs vele afdelingen en scholen begeleidden bij het versterken van hun kwaliteit. Daarmee bouwden we enorm veel kennis en ervaring op, die ons helpen om onze begeleiding voortdurend verder te verbeteren. Steeds beter weten we wat werkt en wat niet. De komende maanden brengen we dit gestructureerd in kaart.

 

Als onderdeel van onze onderzoeksagenda voert Leren Verbeteren dit jaar onderzoek uit naar de effectiviteit van Leren Verbeteren I. De focus ligt op de begeleiding van zeer zwakke afdelingen in de periode 2012-2016. Het onderzoek bestaat uit een analyse van documenten die over de begeleide afdelingen beschikbaar zijn (o.a. opbrengstenkaarten, inspectierapporten, auditrapportages, verbeterplannen) en interviews met de betrokken adviseurs en managementleden in de scholen. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet tot individuele scholen of besturen te herleiden.

Patronen

Op basis van de opbrengsten van het dataonderzoek en de interviews met de betrokken scholen en adviseurs zoeken we welke patronen zichtbaar zijn in de afdelingen en binnen de sector VO als geheel en naar patronen in de begeleiding van de afdelingen. Hoe zijn de zeer zwakke afdelingen begeleid? Welke interventies zijn ingezet? Wat heeft hierin goed gewerkt?, Wat heeft minder goed gewerkt? Ook kijken we naar hoe duurzaam de ontwikkeling op de afdelingen is gebleken.

Welke lessen kunnen we daaruit trekken?

Met de opbrengsten van het onderzoek kunnen adviseurs van Leren Verbeteren uiteraard hun voordeel doen in hun dagelijkse praktijk in de begeleiding van (zeer) zwakke afdelingen. Daarnaast kan Leren Verbeteren de matching van afdelingen en adviseurs nog zorgvuldiger maken en de professionalisering van de adviseurs gerichter inrichten. Ten slotte bevatten de opbrengsten van het onderzoek mogelijk interessante lessen voor scholen, schoolbesturen, het ministerie en de inspectie, die we te zijner tijd uiteraard ook graag met u zullen delen.

Meer informatie

De opbrengsten van het onderzoek komen eind 2017 beschikbaar. Via deze website houden we u op de hoogte. Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact op met Pieter Duits (pieter.duits@vbent.org, 06 – 81 31 72 68).

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.