Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Werk in 6 concrete stappen aan het verbeteren van leeropbrengsten en onderwijsprocessen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van leeropbrengsten en onderwijsprocessen. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat vo-scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook met wie en hoe. In de praktijk zal de volgorde soms anders zijn, verbeteren is geen stappenplan maar een continu proces.

1
Situatie in kaart
2
Bewustwording en erkenning
3
Doelen en maatregelen
4
Aan de slag
5
Voortgang en resultaten
6
Kwaliteit op peil

Stap 6: Onderwijskwaliteit op peil houden

Wat houdt deze stap in?

De verbeterresultaten worden een integraal onderdeel van het schoolproces. Een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem zorgt ervoor dat de school alert blijft.

Wat zijn belangrijke activiteiten?

 • Blijf continu kijken naar leeropbrengsten
 • Bewaak de kwaliteit van lessen met behulp van lesobservatie en enquêtes
 • Blijf met elkaar in gesprek
 • Spreek elkaar aan op resultaten en afspraken
 • Verhoog de deskundigheid over kwaliteitszorg

Wie bij deze stap betrekken, en hoe?

 • Het bestuur houdt zicht op onderwijskwaliteit en resultaten
 • De directie geeft sturing aan continue evaluaties van onderwijskwaliteit
 • Onderwijsteams en vaksecties zijn eigenaar van onderwijskwaliteit
 • Leerlingen, ouders e.a. betrokkenen geven feedback op kwaliteit

Welke instrumenten en tools gebruiken?

 • Visitaties /audits (intern en/of extern)
 • ManagementVenster, met name SchoolProfiel  (Scholen op de Kaart)
 • (Boven)schoolse instrumenten voor kwaliteitszorg/kwaliteitsbeleid, gebruikmakend van de enquêtes in Scholen op de Kaart.

Welke informatiebronnen raadplegen?

 • ‘Systematisch werken aan onderwijskwaliteit VO. Q5-aanpak met hand-reikingen, suggesties en voorbeelden’
 • Brochure ‘Bezoek met een opdracht’ (project Leren verbeteren)
 • Artikel ‘Kwaliteit Onderhouden; Actief bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de opbrengsten’ (MESO Focus)
 • Onder het thema Kwaliteitszorg op deze website staat meer informatie over het bewaken en vasthouden van onderwijskwaliteit. 

Tips en aandachtspunten

Een cyclisch kwaliteitszorgsysteem vormt de basis voor het beheersen van de kwaliteit en borgen van resultaten. Een cyclisch kwaliteitszorgsysteem wordt gekenmerkt door de stappen van de PDCA-cyclus. Er horen vaste evaluatiemomenten bij. Denk aan een jaarlijks tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers, een tweejaarlijkse collegiale visitatie en een halfjaarlijkse ronde van lesbezoeken.

Bij het kwaliteitszorgsysteem hoort een geactualiseerd jaarplan. De jaarlijkse evaluatiemomenten zijn opgenomen in een evaluatieagenda  en in het jaarplan wordt de voortgang vermeld.

Vermeld in het jaarplan wie binnen de schoolleiding verantwoordelijk is voor de handhaving van de kwaliteitszorgprocessen. Deze persoon – zo nodig ondersteund – draagt verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van kwaliteitszorginstrumenten en de vervolgactiviteiten.

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.