Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Werk in 6 concrete stappen aan het verbeteren van leeropbrengsten en onderwijsprocessen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van leeropbrengsten en onderwijsprocessen. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat vo-scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook met wie en hoe. In de praktijk zal de volgorde soms anders zijn, verbeteren is geen stappenplan maar een continu proces.

1
Situatie in kaart
2
Bewustwording en erkenning
3
Doelen en maatregelen
4
Aan de slag
5
Voortgang en resultaten
6
Kwaliteit op peil

Stap 2: Bewustwording en erkenning

Wat houdt deze stap in?

Analyseer de uitkomsten van metingen nader en bespreek deze breed binnen de school. Dit leidt tot bewustwording van de (kwaliteits)situatie, urgentiebesef en draagvlak voor kwaliteitsverbetering. Binnen de school is men vaak onvoldoende bekend met het toezichtkader van de inspectie: hoe worden de opbrengsten beoordeeld en wanneer is de onderwijskwaliteit onvoldoende? Bepaal of de analyse alleen geldt voor de risicoafdeling, of een afdelingsoverstijgend probleem is. Analyseer ook wat de dieperliggende oorzaken zijn van de tekortkomingen in de onderwijskwaliteit.

Wat zijn belangrijke activiteiten?

  • Informeer over (inspectie)eisen aan onderwijskwaliteit
  • Informeer over het toezichtkader inspectie en hoe de school daarop scoort
  • Bespreek gesignaleerde tekortkomingen in de kwaliteit
  • Analyseer (dieperliggende) oorzaken van tekortkomingen in de kwaliteit
  • Nodig collega’s/experts uit die ervaring hebben met verbeterprocessen

Wie bij deze stap betrekken, en hoe?

  • De directie bespreekt meetuitkomsten binnen diverse geledingen van de school en analyseert oorzaken van tekortkomingen in de kwaliteit
  • Onderwijsteams en vaksecties bespreken samen en met de schoolleiding de (kwaliteits)situatie van de school en dragen bij aan de analyse
  • Leerlingen en ouders worden geïnformeerd en bespreken de situatie van de school
  • De interne medewerker kwaliteitszorg ondersteunt het proces

Welke instrumenten en tools gebruiken?

Welke informatiebronnen raadplegen?

Tips en aandachtspunten

Neem de docenten vanaf het begin mee bij de analyse van de kwaliteitsproblematiek. Het is belangrijk dat ze tijdig en goed op de hoogte zijn van kwaliteitsrisico’s en participeren in nadere analyses van de oorzaken van tekortkomingen in de kwaliteit.

“When the ‘why?’ is big enough, the ‘how?’ will follow.” Investeer in een professioneel schoolklimaat met ruimte voor bewustwording, erkenning, een kwetsbare opstelling, kritiek uiten en leren van elkaar.

Investeer in communicatie met ouders en leerlingen. Zij vormen belangrijke informatiebronnen en hun mening stimuleert het bewustwordingsproces binnen de school. In de brochure ‘Communicatie als pijler in het verbeterproces‘ leest u hier meer over.

Informeer alle relevante betrokkenen over de stand van zaken binnen de school.

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.