Kosteloze ondersteuning bij waarschuwingen en attenderingen

Door Claudia Smit
Waarschuwingen en attenderingen

Onlangs heeft een aantal scholen van de inspectie een brief ontvangen met een waarschuwing of een attendering. In beide gevallen betekent dat dat de inspectie het risico aanwezig acht dat de school op termijn een oordeel ‘onvoldoende’ voor een of meer afdelingen kan krijgen.

Wat betekent dit concreet?

  • Een school krijgt een attendering wanneer het gemiddeld resultaat over de afgelopen drie jaar weliswaar boven de norm is, maar het laatste jaar dusdanig onder de norm dat er zorgen zijn over de kwaliteit van het onderwijs.
  • Een school ontvangt een waarschuwing wanneer het gemiddelde over de laatste drie jaar boven de norm is, maar het gemiddelde van de laatste twee jaar onder de norm.

In beide gevallen wordt er in sterke mate gekeken naar indicatoren die op cijfers zijn gebaseerd, maar het is niet uitsluitend een digitale exercitie. De cijfermatige gegevens vormen de basis, gekoppeld aan andere signalen.

Wat kunt u doen?

Leren verbeteren heeft een aanbod voor deze scholen: een expert kan de school gedurende vier dagdelen per afdeling kosteloos ondersteunen. Er wordt dan samen met de schoolleiding gekeken naar de risico’s. U wordt ondersteund in het opzetten van een ‘verbeterplan’ dat u helpt voorkomen dat de afdeling op termijn zwak wordt.

Interesse?

Neem contact op met Leren verbeteren voor een afspraak of meer informatie.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.