Komt u ook naar VO2020 Werkt!?

Door Right Amount of Weird

Begin het nieuwe schooljaar goed met de conferentie VO2020 Werkt! Met interactieve werksessies en consultatiegesprekken met experts en ervaringsdeskundigen komt u in aanraking met de projecten van de VO-raad en met elkaar. Uiteraard zijn wij vanuit het steunpunt ook aanwezig en verzorgen wij een praktische werksessie. Bent u er ook bij op 24 september in Amersfoort?

Programma

09:30-10:00 uur: Inloop, koffie en thee
10:00-10:20 uur: Opening Paul Rosenmöller
10:20-11:00 uur: Activation talk Jef Staes
11:00-12:30 uur: Werksessie ronde 1
12:30-14:00 uur: Walking lunch en netwerkmoment, met parallel hieraan:
12:30-14:00 uur: Informatiebeurs en mogelijkheid tot consultatiegesprekken
14:00-15:30 uur: Werksessie ronde 2
15:30-15:45 uur: Afsluiting plenair en wrap-up/slotact
15:45-16:30 uur: Borrel en muziek

Werksessies Leren verbeteren

Maak een spoorboekje voor uw eigen verbeterroute
Wat wilt u verbeteren aan de kwaliteit van het onderwijs op uw school en hoe kunt u dat doen? Daarvoor is een spoorboekje van uw school nodig! In deze sessie analyseren experts van de projecten Leren verbeteren, Naar een ambitieus leerklimaat en Schoolinfo met u uw schoolgegevens diepgaand op het gebied van opbrengsten, onderwijsproces, kwaliteitszorg en professionele ruimte. Op basis daarvan bepaalt u waar de verbeterpunten liggen en gaat u aan de slag met het maken van een plan om deze punten daadwerkelijk te realiseren.

Het eigen verbeterproces onder de loep
Heeft u een zwakke of zeer zwakke afdeling en wilt u het verbeterproces binnen uw school effectief inrichten en borgen? Hoe zorgt u voor een goede balans tussen leiderschap, HRM en kwaliteitszorg? Aan de hand van inzichten uit onderzoek en ervaringen uit verbetertrajecten bij zwakke en zeer zwakke afdelingen neemt u in deze sessie het eigen verbeterproces kritisch onder de loep. Juliette Vermaas en experts van Leren verbeteren begeleiden u hierbij. U krijgt concrete instrumenten op het gebied van opbrengstgericht werken om het verbeterproces effectiever in te richten om zo het leren van uw leerlingen zichtbaar te maken en te verbeteren.

Praktische informatie

Wanneer: 24 september 215
Waar: De Rijtuigenloods in Amersfoort
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden: Kunt u hier

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.