Kom ook naar ‘Leren van vier jaar Leren verbeteren’

Door Cindy Curre

Op 28 januari 2020 organiseert Leren verbeteren een informatiebijeenkomst in het Muntgebouw Utrecht. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk komen in een zestal workshops de meest voorkomende ondersteuningsvragen aan de orde die de afgelopen vier jaar aan Leren verbeteren zijn gesteld.

Het programma Leren verbeteren gaf vanaf 2016 ondersteuning aan meer dan 175 scholen bij het verbeteren van onderwijskwaliteit, omdat die volgens de inspectie achterbleef of ontoereikend was. Tijdens de bijeenkomst laten adviseurs van Leren verbeteren samen met schoolleiders zien op welke wijze zij hebben gewerkt aan verbetertrajecten die hebben geleid tot groen licht.

De doelgroep van deze bijeenkomst zijn bestuurders, schoolleiders, teamleiders en medewerkers kwaliteitszorg van alle VO-scholen die bezig zijn met de onderwijskwaliteit in hun school. En dat zijn niet alleen scholen waar men zich zorgen maakt over die kwaliteit.

Programma

15.30 uur: Inloop

16.00 uur: Opening

16.15 uur: Workshopronde I

17.15 uur: Workshopronde II

18.15 uur: Lichte maaltijd

19.00 uur: Workshopronde III

20.00 uur: Einde (geen plenaire afsluiting)

Workshops

Tijdens de bijeenkomst zijn er drie workshoprondes. U kunt uw voorkeur aangeven op het aanmeldformulier onderaan de pagina.

1. Hoe breng je kwaliteitszorg tot in de klas?
Door: Bas Wever, adviseur Leren verbeteren en Mechiel Zantema, stafmedewerker kwaliteitszorg Piter Jelles
Veel scholen hebben de laatste jaren mooie systemen voor kwaliteitszorg ontwikkeld (KA1). Maar zelfs dan blijkt het lastig om ervoor te zorgen dat de schoolcultuur zodanig is dat het kwaliteitsbewustzijn bij docenten in de les herkend kan worden. Wie zijn daarbij aan zet, hoe ontwikkel je dit gevoel bij het team en welke rol kan de schoolleiding hierbij vervullen?
Bas Wever heeft op diverse scholen over dit thema geadviseerd en in ondersteund. Hij brengt iemand mee en samen laten zij zien hoe dit werkt in de praktijk.

2. Verbeteren van het bovenbouwrendement. Wat zijn de mogelijkheden?
Door: Monique Hoogduin, adviseur Leren verbeteren en Pim Post, afdelingsleider bovenbouw van het Arte College in Almere
Eén van de meest voorkomende vragen aan Leren verbeteren betreft het bovenbouwrendement, en meer specifiek de examenresultaten. Veel scholen vragen onze hulp bij te lage slagingspercentages of een te laag CE-gemiddelde. En hoewel iedereen begrijpt dat ook wij hier niet in twee middagen verandering in kunnen aanbrengen, hoopt men daar vaak wel op.
We laten u in deze workshop zien hoe we samen met betrokkenen zoeken naar methoden om een quick win te bewerkstellingen, terwijl we tegelijkertijd werken aan meer structurele oplossingen. Die vragen meer tijd, maar zorgen ook voor een duurzamer resultaat.

3. Hoe komt de teamleider in positie om sturing te geven aan onderwijskwaliteit?
Door: Sjors van Eijl, adviseur Leren verbeteren en Reineke Essers, Sophianum, scholengemeenschap voor het Heuvelland, Gulpen
In deze workshop leert u hoe een school in één schooljaar de resultaten weer op orde kreeg. Na het oordeel van de inspectie werd de trots van de school op de proef gesteld en dat heeft de verhoudingen binnen de school opgeschud.
Hoe is het om opgelegd door de inspectie aan de slag te moeten met de onderwijsresultaten en de onderwijskwaliteit? Welke processen gaan er dan veranderen voor de teamleider en hoe reageren docenten, leerlingen en ouders hierop? U krijgt handreikingen en wordt tevens uitgedaagd een link te leggen naar uw eigen situatie.

4. Hoe vertaal je een herstelopdracht in een goed verbeterplan?
Door: Juliette Vermaas, adviseur Leren verbeteren en Gisela Assenberg, rector Alfrink College Zoetermeer
In deze workshop nemen we u stapsgewijs mee in het ontwikkelproces van een succesvol verbeterplan. Hoe vertaalt u een herstelopdracht in een goed verbeterplan? En hoe neemt u uw collega’s daarin mee? Ook als u niet vanuit urgentie moet verbeteren maar wanneer u vanuit ambitie verder wilt ontwikkelen, biedt deze workshop concrete handvatten. Daarnaast geven de praktische ervaringen van Gisela Assenberg van het Alfrink College Zoetermeer u inzicht in de wijze waarop u uw verbeterplan ook voor de langere termijn kunt borgen.

5. Werken aan verbetering bij OP2 en OP3 (didactisch handelen en zicht op ontwikkeling en begeleiding).
Door: Jonneke Adolfsen en Dorien Sluijter, adviseurs Leren verbeteren en Antoine Derksen en John Hausmans, namens VMBO Maastricht
VMBO Maastricht ging na de zomer van 2018 door een diep dal. In deze workshop gaan we niet in op de situatie van dat moment, maar laten we zien hoe er sindsdien is gewerkt aan verbetering van de onderwijskundige processen en de kwaliteitszorg. Deze workshop gaat dan ook over vakwerkplannen, mentoraat, monitoring via lesobservaties en de koppeling met kwaliteitszorg.
Antoine Derksen was gedurende het hele schooljaar 2018-2019 betrokken bij het verbetertraject dat samen met adviseurs van Leren verbeteren werd doorlopen. John Hausmans is inmiddels verantwoordelijk voor het gehele voortgezet onderwijs in Maastricht en ziet toe op de volgende stappen die gezet worden om alle scholen weer op het gewenste niveau te krijgen. “Veel schoolleiders vertelden: het had ons ook kunnen overkomen. Daarom is het goed om onze ervaringen te delen.”

6. Zijn we er zeker van dat Toetsing en Afsluiting op orde zijn (OP8)?
Door: Iko Doeland, adviseur Leren verbeteren, Hassan Hachhouchi, directeur Calvijn College Amsterdam en Janet Nijrolder en Chantal van de Geijn, beiden inspecteur VO en lid van het onderzoeksteam bij het Calvijn College
Toen het Calvijn College in Amsterdam kort voor het ontvangen van de examenuitslag in 2019 constateerde dat het PTA niet geheel op orde was, dat het PTA niet in alle gevallen gevolgd was en dat de cijferadministratie onvolledig was, moest er door de net aangetreden directeur en het bestuur snel worden gehandeld. Men informeerde zelf de inspectie, binnen de school werd er alles aan gedaan om de problemen op te lossen en er werd een beroep gedaan op de expertise van Leren verbeteren.
Samen met een adviseur van Leren verbeteren laten de directie van het Calvijn College en de betrokken inspecteurs van het onderwijs kort zien wat het probleem was. Daarna gaan zij uitgebreid in op de vraag wat er gedaan is om de situatie zo snel en zo goed mogelijk op te lossen voor de getroffen leerlingen en voor de school.
Zowel de inspectie als Leren verbeteren constateert dat het Calvijn College lang niet de enige school was waar deze vraag speelde/speelt. Deze workshop is dan ook bedoeld voor iedereen die zich afvraagt of OP8 op orde is. De workshop geeft tevens aan wat eraan te doen is als dit niet het geval is.

Praktische informatie

Datum: 28 januari 2020, 15.30-20.00 uur
Locatie: Muntgebouw Utrecht, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht. De plenaire ontvangst en de workshops vinden plaats in de zalen van de Muntstraat.
Deelname: kosteloos. Meldt u zich na 21 januari weer af, dan zal 65 euro in rekening worden gebracht voor gemaakte kosten.
Doelgroep: bestuurders, schoolleiders, teamleiders en medewerkers kwaliteitszorg in het VO.
Aanmelden: de aanmelding voor deze bijeenkomst is inmiddels gesloten.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.